Home Tags đam mỹ ngắn hay

Tag: đam mỹ ngắn hay

(Convert) Trong cửa hàng MB mướn được bạn trai

Tên truyện Trong Cửa Hàng MB Mướn Được Bạn TraiNgưu lang điếm lý tô lai đích nam hữuTác giả Domoto1987Độ dài Chính văn: 14 chương. Phiên ngoại: 0...

(Convert) Xoay trái xoay phải

Tên truyện Xoay trái xoay phảiTác giả Lục Dã Thiên HạcĐộ dài Chính văn: 3 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Cổ trang, giang hồ, đoản vănNguồn convert Kho tàng...

Chất dẫn dụ

Tên truyện Gốc: Tin Tức TốDịch: Chất dẫn dụTác giả Kịch Tình Vi Điềm ChủĐộ dài Chính văn: 17 chương Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại CHỦ THỤ, HENguồn Editor: ~N.P.H.A~ (với...

Bao dưỡng (Đoản)

Tên truyện: Bao dưỡng (Không rõ tên truyện nên đặt theo tên converter  :” Sau này sẽ sửa nếu biết :”) Tên tác giả: Mục...

Triển tiểu miêu mắc bệnh ký (Đoản) | Kí sự sinh...

Triển tiểu miêu mắc bệnh ký WWEE Đam Mỹ, EG, Thử miêu Edit: Xiaotakara Triển tiểu miêu mắc bệnh ký (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)