Thái đản du hí

0
371

THÁI ĐẢN DU HÍ

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE.

Văn án

Ngày đó nhận được quả trứng màu, cuộc đời của Lâm Giác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ban đêm giống như cơn ác mộng, ngoại trừ 13 người có trứng màu, toàn bộ người sống trong trường đều biến thành tang thi.

Không phải vì virus sinh hóa, mà là một trò chơi tàn nhẫn.

Không thể rời khỏi trường học, chỉ có thể ở quảng trường giành lấy lợi thế sống sót.

Những kẻ ăn thịt rình rập trong bóng đêm cũng không phải thứ đáng sợ nhất, “Judas” ẩn nấp trong số người sống sót mới là nguy hiểm trí mạng.

Một đám người sống chết đi, kẻ còn lại giãy giụa chờ đợi bình minh.


Thái đản du hí – ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Thái đản du hí – QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ

Thái đản du hí – CHƯƠNG 7 – KẺ PHẢN BỘI [THƯỢNG]

Thái đản du hí – THƯ VIỆN KINH HOÀNG

Thái đản du hí – BIỂN LẶNG TRƯỚC PHONG BA

Thái đản du hí – THỢ SĂN TRONG MÊ CUNG

Thái đản du hí – LÁ BÀI CHẾT CHÓC

Thái đản du hí – VÒNG VÂY

Thái đản du hí – ĐẾM NGƯỢC

Thái đản du hí – CHƯƠNG 28 – BÌNH MINH

Thái đản du hí – VĨ THANH

Thái đản du hí – CHƯƠNG 1 – ÁC MỘNG KÉO DÀI

Thái đản du hí – CHƯƠNG 2 – ÁC MỘNG KÉO DÀI (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 3 – ÁC MỘNG KÉO DÀI (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 4 – TẬP HỢP, QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ

Thái đản du hí – CHƯƠNG 5 – TẬP HỢP, QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ

Thái đản du hí – CHƯƠNG 6 – TẬP HỢP, QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ

Thái đản du hí – CHƯƠNG 7 – TRƯỚC NỬA ĐÊM

Thái đản du hí – CHƯƠNG 8 – TRƯỚC NỬA ĐÊM

Thái đản du hí – CHƯƠNG 9 – TRƯỚC NỬA ĐÊM

Thái đản du hí – CHƯƠNG 10 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 11 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 12 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 13 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 14 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 15 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 16 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 17 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 18 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 19 – CHẠY LOẠN (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 20 – CHẠY LOẠN (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 21 – CHẠY LOẠN (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 22 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 23 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 24 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (HẠ)

Thái đản du hí – VĨ THANH

Thái đản du hí – CHƯƠNG 1 + 2: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (THƯỢNG + TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 3: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 4: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 5: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 6: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 7: TRƯỚC NỬA ĐÊM (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 8: TRƯỚC NỬA ĐÊM (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 9: TRƯỚC NỬA ĐÊM (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 10: SÓNG DỒN (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 11: SÓNG DỒN (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 12: SÓNG DỒN (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 13: CUỘC HỘI NGỘ VƯỢT THỜI KHÔNG (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 14: CUỘC HỘI NGỘ VƯỢT THỜI KHÔNG (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 15: CUỘC HỘI NGỘ VƯỢT THỜI KHÔNG (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 16: NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 17: NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 18: NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 19: KỊCH BẢN TRONG HỘP (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 20: KỊCH BẢN TRONG HỘP (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 21: KỊCH BẢN TRONG HỘP (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 22: CHIM SỢ CÀNH CONG (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 23 + 24: CHIM SỢ CÀNH CONG (TRUNG + HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 25: CÁI CHẾT VÀ THƠ TÌNH (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 26: CÁI CHẾT VÀ THƠ TÌNH (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 27: CÁI CHẾT VÀ THƠ TÌNH (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 28: QUỶ THẮT CỔ (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 29: QUỶ THẮT CỔ (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 30: QUỶ THẮT CỔ (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 31: TIẾNG KHÓC ĐỖ QUYÊN (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 32: TIẾNG KHÓC ĐỖ QUYÊN (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 33: TIẾNG KHÓC ĐỖ QUYÊN (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 34: ĐÊM DÀI (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 35: ĐÊM DÀI (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 36: ĐÊM DÀI (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 37: TẬN CÙNG ÁI DỤC (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 38: TẬN CÙNG ÁI DỤC (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 39: TẬN CÙNG ÁI DỤC (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 40: CHƯƠNG CUỐI VỤN VỠ (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 41: CHƯƠNG CUỐI VỤN VỠ (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 42: CHƯƠNG CUỐI VỤN VỠ (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 43: QUÁN TRỌ LINH HỒN (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 44: QUÁN TRỌ LINH HỒN (TRUNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 45: QUÁN TRỌ LINH HỒN (HẠ)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 46: BÌNH MINH CUỐI CÙNG (THƯỢNG)

Thái đản du hí – CHƯƠNG 47 + 48: BÌNH MINH CUỐI CÙNG (TRUNG + HẠ)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here