Sao trời lấp lánh

0
475

Sao trời lấp lánh

Tác phẩm: Trọng sinh chi lãng lãng tinh không

Tác giả:  J112233

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, 1×1, giới nghệ sĩ, HE.

Chuyển ngữ: QT và nhiều công cụ khác.

Biên tập: MissTony.

Giới thiệu:

Kiếp trước Bạch Lãng là một minh tinh nhỏ, ghét BOSS ra mặt kia, lại đâu ngờ đau tim chết queo vì một cuộc yêu ngu dại, còn kéo cả BOSS phải tiễn anh nốt đoạn đường cùng.

Nên khi sống lại, đách có yêu đương gì nữa, còn BOSS hả… gã muốn, cho luôn.

Vậy nên, đây là câu chuyện về một anh chàng minh tinh nhỏ tiện đường lụm BOSS, sau đó, tình giả thành thật rồi.


Sao trời lấp lánh – ★ 1 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 2 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 3 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 4 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 5 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 6 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 7 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 8 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 9 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 10 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 11 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 12 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 13 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 14 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 15 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 16 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 17 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 18 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 19 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 20 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 21 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 22 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 23 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 24 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 25 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 26 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 27 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 28 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 29 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 30 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 31 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 32 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 33 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 34 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 35 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 36 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 36 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 38 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 39 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 40 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 41 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 42 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 43 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 44 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 45 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 46 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 47 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 48 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 49 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 50 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 51 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 52 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 53 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 54 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 55 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 56 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 57 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 58 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 59 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 60 ★

Sao trời lấp lánh – ★ 61 ★

Sao trời lấp lánh – ★ NGOẠI TRUYỆN 1 ★

Sao trời lấp lánh – ★ NGOẠI TRUYỆN 2 ★

Sao trời lấp lánh – ★ NGOẠI TRUYỆN 3 ★

Sao trời lấp lánh – ★ NGOẠI TRUYỆN 4 ★

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here