(Convert) Xuyên đến Minh triều thi khoa cử – CHƯƠNG 147:

0
39

CHƯƠNG 147:

Viết tạp kịch nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản.

Gọi Thôi Tiếp loại này liền kinh câu đều nghe không ra từ người xem ra, viết diễn quả thực so với lúc trước học bát cổ, học làm thơ còn khó hơn có thể tại bản thời không văn nhân xem ra, từ vi thi dư, khúc vi từ dư, là tầm thường vui mừng người đều có thể làm, không thể nói có bao nhiêu khó.

Bây giờ bắc diễn vẫn là tứ chiết vi chủ, muốn viết vừa ra tạp kịch, chỉ là ấn lại nội dung trước tiên kiếm đem một bộ cung điệu, các loại cung điệu bên trong tự có tổ khúc: Thiếu chút như bên trong lữ cung khúc, liền phân lời dẫn

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here