Sủng cha

0
152

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 1-1: TIẾT TỬ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 1-2: LIÊN TỤC KHIẾP SỢ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 2: ĐÃ QUYẾT ĐỊNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 3: TRỌ LẠI THÔN TRANG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 4: KHÔNG CÓ NAM NHÂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 5: MỘT HỒI DIỄM NGỘ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 6: PHẢN KHÁNG LẦN ĐẦU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 7: CÒN KÉM MỘT CHÚT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 8: LẦN ĐẦU CHIẾN ĐẤU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 9: ĐÃ LƯỜNG TRƯỚC Ở BÊN NGOÀI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 10: KHIẾP SỢ KINH HÃI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 11: NƯỚC MIẾNG HÒA CHÁO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 12: ĂN CHÁO RA SAO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 13: XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 14: PHÁN ĐOÁN SAI LẦM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 15: MẤU CHỐT PHÁ GIẢI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 16: QUAY VỀ NHÀ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 17: GIA ĐÌNH VẶN VẸO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI BI THẢM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 19: TRONG ĐÓ CÓ NGUYÊN NHÂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 20: TAI BAY VẠ GIÓ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 21: TỰ LÀM TỰ CHỊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 22: LẠI NÁO NHIỆT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 23: PHIỀN TOÁI LỚN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 24: MUỐN SỤP ĐỔ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 25: Y KHIÊU KHÍCH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 26: Y CHẾT CHẮC RỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 27: Y BỊ TÍNH KẾ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 28: VÔ HẠN 囧

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 29: LẠI GẶP

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 30: THÍCH THƯỢNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 31: ĂN QUÁ NO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 32: LẠI XUẤT HIỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 33: KHÔNG RÕ LÍ DO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 34: ĐỪNG NÓNG GIẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 35: AN NHÀN MÀ TRÔI QUA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 36: NHÌN THẤY QUỶ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 37: BỊ DỌA SỢ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 38: BỊ KHI DỄ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 39: Y ĐÃ QUÁ XÚC ĐỘNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 40: BỊ BẮT ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 41: LẠI TRÚNG CHIÊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 42: QUÁ BI ĐÁT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC CỨU RA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 44: CÓ MANH MỐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 45: MUỐN ĐÁNH NHAU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 46: CÓ KẾT LUẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 47: LIỀN GHEN TỊ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 48: ĐƯỢC TỰ DO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 49: MUỐN CHỨNG THỰC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 50: TIỂU KIÊU NGẠO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 51: CÓ BÍ MẬT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 52: ĐỪNG CHẤP NHẤT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 53: DỰA VÀO QUAN HỆ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 54: LOẠN LO LẮNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 55: CÓ CHÚT THAY ĐỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 56: BỊ THỤ THƯƠNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 57: CHỈ LÀ ĐOÀN VIÊN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 58: NGẮM TRĂNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 59: PHẢI RỜI KHỎI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 60: THU LỄ VẬT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 61: BỊ PHÁT HIỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 62: XƯỚNG TUỒNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 63: DỤ DỖ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 64: THẬT SỰ MỆT MỎI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 65: BỊ HIỂU LẦM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 66: PHẢI CẢI CÁCH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 67: CÓ HÀNH ĐỘNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 68: MUỐN THÀNH THÂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 69: ĐỀU ĐÃ QUYẾT ĐỊNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 70: THẬT SỰ ĐÃ BẮT ĐẦU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 71: CÓ TÍNH TÌNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 72: ĐỀU LÀM SAO VẬY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 73: NÓI LẬP TRƯỜNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 74: UỐNG CHÚT RƯỢU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 75: PHẢI QUAY VỀ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 76: ĐÀM PHÁN ĐIỀU KIỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 77: THỨC ĂN GIA ĐÌNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 78: CÓ CHÚT KHẨN TRƯƠNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 79: CẦN PHẢI RẠCH RÒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 80: LÀM SAO VẬY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 81: CẨN THẬN SUY NGHĨ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 82: KHÔNG CÔ ĐƠN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 83: BỊ VẠCH TRẦN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 84: LÚC NÊN VÃN HỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 85: BIẾT MỘT CHÚT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 86: CÓ CHÚT KINH HỈ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 87: Ở LẠI KHÁCH ĐIẾM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 88: MUỐN ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 89: VÔ CÙNG SỢ HÃI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 90: LÀ AI THẮNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 91: BẮT ĐẦU ĐÁNH NHAU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 92: ĐỐI VỚI Y RẤT TỐT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 93: CÓ THÓI QUEN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 94: CÓ MI MỤC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 95: QUỶ VƯƠNG ĐẾN ĐÂY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 96: CHÚT ẤM ÁP

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 97: DÙNG MƯU KẾ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 98: BỊ KHIÊU DẪN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 99: LẠI VÀO THÀNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 100: BỊ VÂY XEM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 101: MỘC NHAI PHÁT HỎA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 102: CHO NGƯƠI HỎI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 103: GIÁM ĐỊNH CHÂU TỬ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 104: THẬT TRỰC TIẾP

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 105: CÓ ƯỚC ĐỊNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 106: CÓ PHÁT HIỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 107: HAY LÀ ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 108: XẢY RA VẤN ĐỀ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 109: CÓ KHÓ KHĂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 110: SẮP ĐIÊN RỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 111: CÀNG SỢ HÃI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 112: CÓ CỬA RA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 113: ĐẾN NƠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 114: THỨC ĂN THẬT LÀ DỞ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 115: LY LẠC TÁI SINH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 116: THẤT NỔI BÃO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 117: TÌNH BÁO HỮU ÍCH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 118: HIỂU RÕ NHIỆM VỤ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 119: LIỀN LÀM MỘT LẦN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 120: CHÚT ẤM ÁP

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 121: HẠ ĐẠI TUYẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 122: KỂ LẠI CHUYỆN XƯA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 123: PHẢI THAY ĐỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 124: CHÂN Ý BÊN NGOÀI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 125: MẶT ĐỐI MẶT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 126: PHẢI RA ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 127: VỀ NHÀ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 128: QUA NĂM MỚI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 129: TÍNH SỔ NỢ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 130: CÓ QUYẾT ĐỊNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 131: ĐỀU ĐÃ ĐẾN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 132: PHÂN THẮNG BẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 133: SINH QUÁI BỆNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 134: PHƠI NẮNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 135: LẠI PHÁT BỆNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 136: CÓ CHÚT ẤM ÁP

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 137: TỐT HƠN MỘT CHÚT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 138: TIẾP TỤC TRANH ĐOẠT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 139: GẶP BẰNG HỮU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 140: CHÚC MỪNG NGƯƠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 141: ĐÃ SỚM BIẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 142: Ở TẠM VÀI NGÀY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 143: RẤT KINH NGẠC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 144: TẤT CẢ ĐỀU CHẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 145: BỊ CUỐN HÚT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 146: AI ĐÃ TRỞ LẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 147: LẠI TỤ HỘI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 148: DỰ TIỆC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 149: RỐT CUỘC CŨNG XONG RỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 150: KẾT LÀM ĐỒNG MINH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 151: VẾT THƯƠNG CỦA THẤT RẤT TỐT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 152: GẶP MẶT THÂN ÁI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 153: MỜI NHỚ KĨ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 154: CỔ ĐÃ ĐƯỢC KHỐNG CHẾ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 155: THẬT LÀ VUI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 156: NỬA ĐÊM CHẠY ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 157: CHÂN THÀNH KHẲNG ĐỊNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 158: BỊ PHÁT HIỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 159: VÔ CÙNG CHẤN KINH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 160: TA TỪ BỎ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 161: ĐẶT BẪY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 162: ĐỀU BIẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 163: ĐỀU THẲNG THẮN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 164: ĐÍCH ĐẾN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 165: CÙNG NHAU ĐỐI MẶT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 166: TA ĐỂ LẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 167: ĐỀU ĐÃ KẾT THÚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 168: TÂM SỰ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 169: HẮN TỎ THÁI ĐỘ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 170: BẮT ĐẦU TU LUYỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 171: ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 172: ĐI HẸN HÒ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 173: ƯỚC NGUYỆN TRONG TÂM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 174: CHƠI ĐÙA VUI VẺ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 175: LÀ CỦA TA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 176: DOẠ SỢ CHẾT NGƯỜI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 177: MỘC NHAI THAY ĐỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 178: MỚI BIẾT YÊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 179: HẮN THỪA NHẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 180: KHÔNG GÁNH NẶNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 181: ĐỔI MỤC TIÊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 182: ĐANG LÚC NÀY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 183: ĐI TẨU TÁNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 184: BỊ PHÊ BÌNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 185: ĂN KHÔNG NGỒI RỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 186: LÀM TIỂU NHỊ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 187: BỊ TRA TẤN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 188: CHO NGƯƠI DỖ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 189: RA KHỎI THÀNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 190: ĐI THĂM DÒ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 191: PHÁT HỎA LỚN RỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 192: XẢY RA CHUYỆN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 193: BỊ ĐÁNH LÉN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 194: NHÌN THẤY MẶT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 195: KHÔNG CÓ BÍ MẬT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 196: BỊ HIẾP BỨC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 197: THẬT BẤT ĐẮC DĨ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 198: MUỐN ĐÁNH NGƯỜI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 199: BỊ GIAM CẦM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 200: TRỐN KHÔNG THOÁT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 201: MUỐN KHAI CHIẾN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 202: KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 203: VÔ HUYÊN TUYÊN CHIẾN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 204: BẮT ĐẦU ĐÁNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 205: BỊ BUỘC PHẢI NÓNG NẢY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 206: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 207: BỊ NGHI NGỜ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 208: BỊ ƯỚP LẠNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 209: BỊ ĐỘNG RUNG ĐỘNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 210: NÓI RA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 211: CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI LÀM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 212: HÀNH ĐỘNG KHÓ HIỂU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 213: THẬT MUỐN CHẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 214: ĐÁNH PHẢN KÍCH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 215: ÂM MƯU ĐÙA GIỠN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 216: BÁO TIN DỮ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 217: HOÀN TOÀN THẲNG THẮN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 218: CHẠY ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 219: ĐẾN NƠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 220: TẤT CẢ ĐỀU Ở ĐÂY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 221: ĐỘNG CHÂN CHƯƠNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 222: NẢY SINH SỰ THAY ĐỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 223: THIÊN PHẠT GIÁNG XUỐNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 224: RANH GIỚI SINH TỬ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 225: KHÔNG NÊN CHẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 226: CÙNG CHẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 227: ĐỀU ĐÃ KẾT THÚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 228: NÓI CHUYỆN SAU ĐÓ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 229: MÉM CHẾT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 230: BÙ ĐẮP LẠI BAN ĐẦU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 231: LẠI ĂN CHÁO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 232: Y QUYẾT TUYỆT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 233: NÓI RA TIẾNG LÒNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 234: ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 235: ĐÁP TRẢ MỘT CƯỚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 236: THÀNH TÂM HỐI HẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 237: ĐỀU ĐÃ BẮT ĐẦU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 238: ĐỪNG UỐNG RƯỢU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 239: DẪN NGƯỜI ĐẾN ĐÂY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 240: CÓ GIẢI THÍCH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 241: ĐẾN XIN GIÚP ĐỠ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 242: AN BÀI RẤT TỐT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 243: LƯU LẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 244: RẤT KHÓ CHỊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 245: DOẠ CHẾT HẮN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 246: ĐỀ NGHỊ MỜI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 247: BƯỚC VÀO CHÙA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 248: ĐÃ ĐỊNH LÀ BỊ ĂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 249: MUỐN CÙNG TẮM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 250: RẤT THIẾU ĐẠO ĐỨC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 251: CHO LƯƠNG THỰC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 252: LẠI QUA MỘT NĂM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 253: NGỒI XUỐNG CHƠI CỜ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 254: ĐỘT NGỘT THAY ĐỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 255: NÓI RA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 256: TRẢI QUA SINH NHẬT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 257: GIAO CHO NGƯƠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 258: NÍU KÉO KHÔNG NGỪNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 259: TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 260: THẬT SỰ XUẤT GIA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 261: KHÔNG NGỪNG ĐUỔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 262: LÍ LÀM LOẠN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 263: ĐI MUA THỨC ĂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 264: ĐẾN QUÁN TRÀ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 265: BIẾN BẬN RỘN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 266: HOÀN TOÀN ĐÃ NGÃ BỆNH

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 267: BỊ TÍNH KẾ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 268: HỢP MƯU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 269: THẬT SỰ SAY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 270: QUÁ NHIỀU NGƯỜI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 271: THẬT SỰ ĐÃ SANG TRANG MỚI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 272: ĐỀU ĐÃ KẾT THÚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 273: TỈNH LẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 274: HOÀN TOÀN LUI BƯỚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 275: VĂN DIỆU ĐẾN ĐÂY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 276: RẤT ỦY KHUẤT

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 277: TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ QUA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 278: BẤT KỂ LÀ AI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 279: TẤT CẢ ĐỀU ĐỒNG Ý

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 280: BỊ TẬP KÍCH VÀO ĐÊM KHUYA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 281: CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ GẶP LẠI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 282: THÀNH TOÀN CHO

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 283: HOÀN TOÀN TIẾP NHẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 284: CHÍNH VĂN HOÀN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 285: PHIÊN NGOẠI 1: NGẮM TOÀN GIA NHÀ NÀY &#8211 RA KHỎI CỬA NHỎ NÀY

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 286: VĂN DIỆU TỨC GIẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 287: CÙNG ĐƯỜNG

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 288: TRỞ LẠI VĂN GIA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 289: Y LÀ CHA CỦA TA

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 290: Ở TẠI VĂN PHỦ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 291: CUỘC SỐNG VỀ ĐÊM

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 292: BỌ NGỰA BẮT VE

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 293: LÀ NAM NHÂN CỦA Y

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 294: PHIÊN NGOẠI 2: NHÌN TOÀN GIA NHÀ NÀY &#8211 CÒN CÓ HẬU CHIÊU

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 295: LẠI LUI MỘT BƯỚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 296: KHÔNG LỜI HỎI TRỜI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 297: THỔN THỨC KHÔNG THÔI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 298: KHÔNG DỄ LÀM A

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 299: RỜI KHỎI VĂN PHỦ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 300: MỘT THẰNG NHÃI CON

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 301: KIM TỰ CHIÊU BÀI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 302: NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 303: TÂM CỦA MỘC NHAI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 304: PHIÊN NGOẠI 3: NHÌN TOÀN GIA NHÀ NÀY. [ TOÀN VĂN HOÀN ]- KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 305: GIẢI QUYẾT THIẾT LẶC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 306: TÍN VẬT ĐÍNH ƯỚC

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 307: CƯỜI MỘT CÁI ĐI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 308: BA NGÀN GIAI NHÂN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 309: LÀN DA KHÔNG TỒI

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 310: HUYNH ĐỆ HÒA THUẬN

Sủng cha &#8211 CHƯƠNG 311: KẾT THÚC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here