Mau xuyên chi vai ác luôn không biết xấu hổ

0
698

Tên truyện: MAU XUYÊN CHI VAI ÁC LUÔN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Tác giả: Nhược Ương Quân

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tùy thân không gian , Chủ thụ

Độ dài: 71 chương (chính văn + phiên ngoại)

Editor: Cà Tím Nướng

Nguồn: wattpad.com/story/124723481

Văn án:

Làm con nuôi của Ngu gia, Ngu Tiểu Mạc từ nhỏ đến lớn đều sống dưới bóng của đệ đệ Ngu Sở.

Một lần ngoài ý muốn, hắn sở hữu một cái hệ thống xuyên qua các thế giới đi bảo vệ nam chủ không bị phản diện tổn thương.Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể thoát khỏi khổ ải của Ngu Sở, nhưng mà Ngu Tiểu Mạc nhanh chóng phát hiện –Vai phản diện này, hình như nhìn quen quen?

Phản diện: Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta.Ngu Tiểu Mạc:……..

Phản diện: Sau này ta sẽ thương ngươi chiều chuộng ngươi che chở cho ngươi, có ta ở đây không có ai dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong ngực ta. Chỉ là, vai chính nhiều chuyện kia cút cho ta, đừng làm cho hắn cả ngày đều để ý đến ngươi!

Ngu Tiểu Mạc:……. Đệ đệ?

Phản diện: Đệ đệ cái gì? Gọi ông xã!


 

CHƯƠNG 001: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (1)

CHƯƠNG 002: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (2)

CHƯƠNG 003: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (3)

CHƯƠNG 004: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (4)

CHƯƠNG 005: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (5)

CHƯƠNG 006: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (6)

CHƯƠNG 007: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (7)

CHƯƠNG 008: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (8)

CHƯƠNG 009: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (9)

CHƯƠNG 010: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (10)

CHƯƠNG 011: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (11)

CHƯƠNG 012: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (12)

CHƯƠNG 013: VƯƠNG GIA CAO LÃNH X CON VỢ KẾ TÔ GIA (13)

CHƯƠNG 014: PHIÊN NGOẠI SỞ TRIỆT X TÔ MẶC NHIÊN

CHƯƠNG 015: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (1)

CHƯƠNG 016: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (2)

CHƯƠNG 017: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (3)

CHƯƠNG 018: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (4)

CHƯƠNG 019: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (5)

CHƯƠNG 020: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (6)

CHƯƠNG 021: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (7)

CHƯƠNG 022: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (8)

CHƯƠNG 023: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (9)

CHƯƠNG 024: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (10)

CHƯƠNG 025: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (11)

CHƯƠNG 026: THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (12)

CHƯƠNG 027 – (1): THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (13) (THƯỢNG)

CHƯƠNG 027 – (2): THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (13) (TRUNG)

CHƯƠNG 027 – (3): THƯỢNG TƯỚNG TINH CẦU X TÙ BINH NGHÈO TÚNG (13) (HẠ)

CHƯƠNG 028: PHIÊN NGOẠI GAIA X DINOS

CHƯƠNG 029: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (1)

CHƯƠNG 030: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (2)

CHƯƠNG 031: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (3)

CHƯƠNG 032: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (4)

CHƯƠNG 033: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (5)

CHƯƠNG 034: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (6)

CHƯƠNG 035: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (7)

CHƯƠNG 036: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (8)

CHƯƠNG 037: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (9)

CHƯƠNG 038: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (10)

CHƯƠNG 039: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (11)

CHƯƠNG 040: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (12)

CHƯƠNG 041: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (13)

CHƯƠNG 042: VƯƠNG GIẢ MẠT THẾ X BÁC SĨ GẶP NẠN (14)

CHƯƠNG 043: PHIÊN NGOẠI LÝ CẢNH X THẨM TỊCH

CHƯƠNG 044: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (1)

CHƯƠNG 045: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (2)

CHƯƠNG 046: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (3)

CHƯƠNG 047: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (4)

CHƯƠNG 048: TIỂU PHIÊN NGOẠI THẤT TỊCH

CHƯƠNG 049: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (5)

CHƯƠNG 050: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (6)

CHƯƠNG 051: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (7)

CHƯƠNG 052: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (8)

CHƯƠNG 053: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (9)

CHƯƠNG 054: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (10)

CHƯƠNG 055: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (11)

CHƯƠNG 056: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (12)

CHƯƠNG 057: VƯƠNG TỬ ĐẾ QUỐC X TÙ BINH NHÂN NGƯ (13)

CHƯƠNG 058: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (1)

CHƯƠNG 059: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (2)

CHƯƠNG 060: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (3)

CHƯƠNG 061: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (4)

CHƯƠNG 062: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (5)

CHƯƠNG 063: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (6)

CHƯƠNG 064: PHIÊN NGOẠI ĐÊM GIÁNG SINH

CHƯƠNG 065: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (7)

CHƯƠNG 066: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (8)

CHƯƠNG 067: XUYÊN QUA YY VĂN NGỰA GIỐNG (9)

CHƯƠNG 068: BẮT ĐẦU THẾ GIỚI MỚI (1)

CHƯƠNG 069: BẮT ĐẦU THẾ GIỚI MỚI (2)

CHƯƠNG 070: BẮT ĐẦU THẾ GIỚI MỚI (3)

CHƯƠNG 071: ĐẠI KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here