(Convert) Vì hài hòa mà phấn đấu

0
215
Tên truyệnVì hài hòa mà phấn đấu
Tác giảTây Tử Tự
Độ dàiChính văn: 123 chương.Phiên ngoại: 2 chương.
Thể loạiNội dung nhãn mác: Cường cường đô thị tình duyên nhanh xuyên

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Bạch La La ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Thụ: Ta độc thân nguyên nhân là ta trầm mê kiến thiết chủ nghĩa xã hội.

Công: Ta độc thân nguyên nhân là ta không gặp được ngươi.

Sau đó bọn họ gặp nhau, Bạch La La rốt cục có thể mang hài hòa hạt giống, tung khắp toàn bộ thế giới.

Tần Bách Xuyên: Đến, lại hướng phía ta bên này vung điểm.

Đây là một cái thụ tận sức với dùng yêu cảm hóa toàn thế giới cuối cùng chính mình hóa cố sự.

Bản văn: Công là một người một người một người.


 

CHƯƠNG 1: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 2: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 3: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 4: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 5: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 6: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 7: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 8: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 9: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 10: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 11: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 12: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 13: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 14: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 15: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 16: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 17: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 18: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 19: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 20: BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA TIẾU ẢNH VỆ

CHƯƠNG 21: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 22: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 23: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 24: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 25: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 26: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 27: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 28: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 29: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 30: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 31: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 32: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 33: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 34: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 35: CHÂN DÀI THÚC THÚC ÁI TÌNH

CHƯƠNG 36: TRONG THỰC TẾ BÌNH THƯỜNG MỘT NGÀY

CHƯƠNG 37: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 38: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 39: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 40: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 41: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 42: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 43: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 44: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 45: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 46: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 47: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 48: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 49: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 50: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 51: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 52: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 53: TÙNG LÂM ĐẠI LÃO CẦU SINH KÝ

CHƯƠNG 54: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 55: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 56: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 57: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 58: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 59: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 60: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 61: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 62: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 63: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 64: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 65: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 66: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 67: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 68: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 69: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 70: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 71: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 72: NGHE NÓI NGƯƠI NGŨ HÀNH THIẾU TA

CHƯƠNG 73: NGHE NÓI TA NGŨ HÀNH THIẾU NGƯƠI

CHƯƠNG 74: TRONG THỰC TẾ BỐN THÁNG

CHƯƠNG 75: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 76: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 77: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 78: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 79: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 80: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 81: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 82: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 83: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 84: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 85: ĐƯƠNG HẮC ÁM ĐẾN GẦN RỒI NGƯƠI

CHƯƠNG 86: THẾ GIỚI HIỆN THỰC MỘT NGÀY

CHƯƠNG 87: THẾ GIỚI HIỆN THỰC MỘT NGÀY (NHỊ)

CHƯƠNG 88: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 89: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 90: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 91: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 92: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 93: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 94: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 95: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 96: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 97: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 98: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 99: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 100: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 101: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 102: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 103: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 104: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 105: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 106: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 107: ĐẤT HOANG CÁT VÀNG SA ĐẦY TRỜI

CHƯƠNG 108: THẾ GIỚI HIỆN THỰC MỘT NGÀY

CHƯƠNG 109: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 110: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 111: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 112: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 113: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 114: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 115: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 116: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 117: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 118: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 119: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 120: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 121: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 122: NHÂN SÂM TRONG VƯỜN CỦ CẢI TINH

CHƯƠNG 123: THẾ GIỚI HIỆN THỰC MỘT NGÀY

CHƯƠNG 124: PHIÊN NGOẠI (MỘT) KẾT HÔN SAU

CHƯƠNG 125: PHIÊN NGOẠI (NHỊ) DƯƠNG DÃ ĐỘ

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here