Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

0
89

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

Tác giả: Hà Phong Đình

Thể loại: Xuyên qua, dị thế, thương chiến, hệ thống, thú nhân, bàn tay vàng, sảng văn, 1×1, HE

Cp: Ngô Nặc x Bạch

Độ dài: 192 chương + 3 phiên ngoại

====

Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong – Light)

Nguồn: khuvuondamme.wordpress.com

Văn án

Văn án bản chính kịch: Người bán hàng rong Ngô Nặc lúc đang trốn thành quản thì bất hạnh gặp tai nạn xe, giây phút sống chết, được hệ thống truyền tống đến một tinh cầu nguyên thủy cấp SS xa vời vợi, bị một con mèo con mập mạp nhặt về bộ lạc Trường Hà. Từ cuộc sống nguyên thủy bất tiện ban đầu chậm rãi dung nhập vào bộ lạc, lợi dụng công năng giao dịch của hệ thống, Ngô Nặc trao đổi các loại vật tư với giao dịch giả đến từ các vị diện khác nhau, sống cùng dực hổ Bạch phúc hắc giảo hoạt (giá trị) chiến (manh) lực hung tàn, giúp đỡ bộ lạc từng bước đi đến huy hoàng cường thịnh, cùng sáng lập thành thị quốc gia.

Văn án một câu: Tay giữ hệ thống, Ngô Nặc mơ ước trở thành trùm vũ trụ, nhưng hiện thực tàn khốc, bất tri bất giác đã đi trên con đường thần côn không lối về… nhất định là cách thức ta mở hệ thống không đúng. By: Ngô Nặc.

Văn án bản đùa giỡn:

Ngô Nặc: /(ㄒoㄒ)/~~Não bổ quá nhiều là bệnh phải trị. Tay giữ hệ thống giao dịch (lừa gạt) keo kiệt, làm sao dùng hai miếng xương đổi lấy một cuộn giấy vệ sinh, online nhanh, cần gấp.

Đại miêu: ( ̄ˇ ̄)Ngáo ngáo ngáo (thật ngốc, l**m l**m là xong rồi, đừng động, ta chỉ ngươi.)

Ngô Nặc: (╯‵口′)╯︵┻━┻ Sắc miêu, cút ngay! Sống kiểu này thật không chịu nổi!

Đại miêu: Tức phụ nhi xấu tính làm sao đây? Online ngay, cần gấp.

Ngô Nặc: Gấp em mi!!!

_________

╮(╯▽╰)╭ Phía trên, thật đúng là một câu chuyện bi thương (vui vẻ).

Biên tập đánh giá:

Người bán hàng rong Ngô Nặc lúc đang trốn thành quản thì bất hạnh gặp tai nạn xe, giây phút sống chết, được hệ thống truyền tống đến một tinh cầu nguyên thủy cấp SS xa vời vợi, bị một con mèo con mập mạp nhặt về bộ lạc Trường Hà. Từ cuộc sống nguyên thủy bất tiện ban đầu chậm rãi dung nhập vào bộ lạc, lợi dụng công năng giao dịch của hệ thống, Ngô Nặc trao đổi các loại vật tư với giao dịch giả đến từ các vị diện khác nhau, sống cùng dực hổ Bạch phúc hắc giảo hoạt (giá trị) chiến (manh) lực hung tàn, giúp đỡ bộ lạc từng bước đi đến huy hoàng cường thịnh, cùng sáng lập thành thị quốc gia.

Tay giữ hệ thống, Ngô Nặc mơ ước trở thành trùm vũ trụ, nhưng hiện thực tàn khốc, bất tri bất giác đã đi trên con đường thần côn không lối về… Tiết tấu văn ngắn gọn không nhàm chán, bàn tay vàng rất lớn nhưng không lạm dụng, cài đặt rất nhiều hạn chế, khiến vai chính không ngừng đấu trí đấu dũng với hệ thống để tìm kiếm các lỗ hỏng nguyên tắc, nhiệm vụ hệ thống nhiều vô tận, bức ép vai chính không ngừng trưởng thành. Văn lấy kinh doanh trồng ruộng làm quy luật chính, sự trưởng thành phấn đấu của các vai chính đặt lên đầu, bày ra một thế giới thú nhân khoáng đạt chất phát nguyên thủy cho các độc giả.

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 1-2

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 3-4

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 5-6

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 7-8

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 9-10

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 11-12

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 13-14

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 15-16

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 17-18

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 19-20

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 21-22

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 23-24

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 25-26

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 27-28

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 29-30

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 31-32

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 33-34

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 35-36

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 37-38

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 39-40

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 41-42

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 43-44

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 45-46

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 47-48

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 49-50

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 51-52

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 53-54

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 55-56

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 57-58

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 59-60

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 61-62

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 63-64

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 65-66

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 67-68

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 69-70

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 71-72

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 73-74

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 75-76

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 77-78

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 79-80

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 81-82

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 83-84

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 85-86

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 87-88

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 89-90

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 91-92

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 93-94

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 95-96

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 97-98

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 99-100

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 101-102

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 103-104

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 105-106

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 107-108

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 109-110

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 111-112

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 113-114

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 115-116

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 117-118

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 119-120

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 121-122

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 123-124

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 125-126

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 127-128

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 129-130

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 131-132

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 133-134

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 135-136

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 137-138

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 139-140

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 141-142

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 143-144

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 145-146

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 147-148

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 149-150

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 151-152

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 153-154

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 155-156

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 157-158

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 159-160

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 161-162

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 163-164

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 165-166

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 167-168

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 169-170

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 171-172

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 173-174

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 175-176

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 177-178

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 179-180

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 181-182

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 183-184

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 185-186

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 187-188

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 189-190

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH 191-192

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – VỊ DIỆN GIAO DỊCH – PHIÊN NGOẠI [HOÀN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here