Thần mộc cào hoài không hết

0
746

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Tên gốc: Thần Mộc Nạo Bất Tẫn

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, tiên hiệp, tu chân, 1×1, ấm áp, HE

Nhân vật chính: Mạc Thiên Liêu, Thanh Đồng ┃ Phối hợp diễn: Rất nhiều

Tình trạng bản gốc: Hoàn – 126 chương + Phiên ngoại

Nguồn: hiroshimi.wordpress.com

Ngoại truyện : Chuyện ở tiên giới – Yuyin ( Phần ngoại truyện sau khi hai đứa thăng thiên)

Văn án:

Đại sư luyện khí ma đạo, vì chưa kịp luyện thành thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn làm sao hồn nhập xác khác, sống lại .

Sau khi sống lại thì muốn làm gì đây? Báo thù rửa hận? Xưng bá thiên hạ?

Mạc Thiên Liêu bày tỏ: Ta muốn tìm mèo nhà mình trước.

Tuồng kịch nhỏ:

Mạc Thiên Liêu: Em vốn là mèo của ta, ôm một chút thì có làm sao !

Sư tôn:[ yên lặng xòe móng vuốt ]

Mạc Thiên Liêu: A ha ha, đồ nhi sùng kính sư tôn, tình như nước sông cuồn cuộn, thật sự không đành lòng để sư tôn một mình lên đường.

Sư tôn:[ giơ vuốt, tát bay ]

==================

Biên tập đánh giá:

Mạc Thiên Liêu vốn là đại sư luyện khí ma đạo , chỉ vì còn chưa luyện thành Thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn là hắn vẫn chưa tan biến hẳn, sau này sống lại . Sống lại một kiếp thì nên làm chuyện gì tốt đây, là báo thù rửa hận? Hay là xưng bá thiên hạ? Mạc Thiên Liêu bày tỏ, mấy thứ này chả đáng quan tâm, quan trọng nhất là ta muốn tìm được con mèo ta yêu thích hồi trước cơ.

Ngôn ngữ tác giả sống động, viết những điểm dễ thương và đáng yêu của thú cưng sinh động như thật, để người xem qua khó quên. Mà nhân vật chính trong chuyện tương tác cũng có chút thú vị, tổng thể gây nên tiếng cười. Văn chương khắc họa nhân vật sinh động phong phú, miêu tả tình cảm tinh tế ấm áp, năng lực dễ thương toàn bộ triển khai, chuyện xưa cùng xen lẫn, khiến người muốn ngừng mà không được

Lời editor:

Bị dụ, nhịn không được, đào hố :((((

Anh công là đại sư luyện khí ở Ma giới, bữa đi chơi thấy em thụ, lúc đó là mèo trắng đang chơi bắt cá thì tóm về cung phụng. Một hôm nổi hứng gom mấy thứ đồ lạ lạ muốn luyện thần khí, ai dè lúc mở lò thần khí chẳng thấy đâu, mà thấy bị lưỡng đạo chính tà đuổi giết do tưởng anh làm ra được thần khí hủy thiên diệt địa. Anh giết hết cả đám thì sức cũng kiệt, thấy mèo cưng của mình an toàn rồi thì nhắm mắt xuôi tay, cơ mà xác anh chết nhưng hồn anh vẫn sống, phiêu đãng mấy trăm năm thì tìm được một cái xác để nhập vào. Sau khi sống lại rồi thì làm gì? Y như văn án, báo thù hay xưng bá chẳng đáng cây đinh, chuyện đầu tiên là phải tìm lại bé mèo nhà anh cái đã ┐( ̄∀ ̄)┌ .

Có bạn bảo bị loạn nhân vật đại sư huynh nên mình viết sơ lại bảng nhân vật trong Ốc Vân Tông. Ốc Vân Tông có ba động thiên và bảy mươi hai phúc địa. Mỗi một động thiên có động chủ và đệ tử.

Ốc Thiên Động

Động chủ: Thiên lang (cũng là tông chủ)

Đệ tử chân truyền:

Đại đệ tử: Viêm Liệt.  Nhị đệ tử: Tử Mạch. Tam đệ tử: Bạch Lạc. Tứ đệ tử: Mặc Hùng. Ngũ đệ tử: Lang Tử.

Ốc Huyền Động

Động chủ: Huyền Cơ

Đệ tử chân truyền:

Đại đệ tử: Nguyên Hải. Nhị đệ tử: Hoa Tình. Tam đệ tử: Ngọc Ly. Trước mắt truyện chỉ nhắc đến bấy nhiêu nên không rõ còn người nào nữa không.

Ốc Thanh Động

Động chủ: Thanh Đồng

Đại đệ tử: Mạnh Hổ. Nhị đệ tử: Mạc Thiên Liêu

Thường gọi đại sư huynh thì có thể chỉ một trong các đại đệ tử chân truyền, tùy theo từng động. Ví dụ như Mạc Thiêu Liêu thì gọi Mạnh Hổ là đại sư huynh, nhưng chỉ gọi Viêm Liệt là sư huynh thôi vì Viêm Liệt không cùng ở động.

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC CÀO HOÀI KHÔNG HẾT – CHƯƠNG 1

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 2

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 3

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 4, 5, 6, 7

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 8+9

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 10 +11

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 12+13

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC- CHƯƠNG 14

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 15

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 16

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 17 + 18

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 19

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 20+21

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 22

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 23+24+25

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 26 + 27

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC- CHƯƠNG 28

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 29

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 30

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 31

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 32

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC- CHƯƠNG 33

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 34

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 35

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 36

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 37

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 38

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 39

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 40

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 41

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 42

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 43

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 44

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 45

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 46

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 47

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 48

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 49

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 50

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 51+52

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 53

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 54

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 55

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 56

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 57

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 58

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 59

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 60

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 61

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC- CHƯƠNG 62

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC – CHƯƠNG 63

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 64

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 65

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 66

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 67

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 68

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 69

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 70

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 71

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 72

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 73

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 74

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 75

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 76

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 77

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 78

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 79

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 80

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 81

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 82+83

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 84

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 85

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 86

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 87

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 88

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 89

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 90

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 91

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 92

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 93

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 94

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 95

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 96

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 97

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 98

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 99

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 100

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 101

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 102

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 103

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 104

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 105

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 106

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 107

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : CHƯƠNG 108

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẤN MỘC: CHƯƠNG 109

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 110

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 111

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 112

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: 113+114

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 115+116

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 117+118

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 119+120

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: 121+122

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC : 123+124

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – THẦN MỘC: CHƯƠNG 125+126 (HOÀN)

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – CHUYỆN Ở TIÊN GIỚI – MỘT

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – CHUYỆN Ở TIÊN GIỚI – HAI

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – CHUYỆN Ở TIÊN GIỚI – BA

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – CHUYỆN Ở TIÊN GIỚI – BỐN

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết – CHUYỆN Ở TIÊN GIỚI – NĂM

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here