(Convert) Hôm nay Giang thiếu gia không lái xe

0
294
Tên truyệnHôm nay Giang thiếu gia không lái xe
Tác giảPhát Ngốc Đích Anh Đào Tử
Độ dàiChính văn: 156 chương.Phiên ngoại: 1 chương.
Thể loạiDùng ăn chỉ nam①1V1, HE

② chủ cp bề ngoài cấm d*c nội tâm phóng đãng ăn thịt hệ đẩu S miêu khống công X kinh sợ manh phùn tào X lạnh nhạt miêu người b

Còn lại CP tự rước dùng ăn ~

③ tô tô tô bạch bạch bạch ngược ngược ngược điềm điềm điềm ~ có ngọt có ngược

Nội dung nhãn mác: Xuyên sách tiên hiệp tu chân tình hữu độc chung trọng sinh

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Ngọc Mạc, Giang Tuần ┃ vai phụ: Tần Mục, Tần Thu, Cung Dị, Nhạc Lễ, Kỷ Vân Tản, Triển Mai, Triển Ý, Ứng Nghi Thanh, Thái Nữ, tiểu sư đệ ┃ cái khác:

Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Giang Tuần bị quăng vào một phần cổ đại mười tám X trong sách.

Nguyên văn vai chính từ mấu chốt ——

Ngày thiên nhật mà, hình người thái địch, trung nhị quái gở, chúng bạn xa lánh.

Bất quá Giang Tuần cho là,

Là một cái có chí thanh niên cùng lãnh cảm, mình có thể hoàn mỹ khống chế tràng.

Giang Tuần: Mặc hắn mỹ nhân ngàn ngàn vạn, lão tử là cái X lạnh nhạt.

Ngọc Cửu: Không có chuyện gì, ngươi có thể thay đổi.

—— quyển sách liền tên (X lạnh nhạt trị liệu sổ tay ).


 

CHƯƠNG 1: THÚ TÊ ĐÔNG SƠN (MỘT)

CHƯƠNG 2: THÚ TÊ ĐÔNG SƠN (NHỊ)

CHƯƠNG 3: TRÚNG ĐỘC (MỘT)

CHƯƠNG 4: TRÚNG ĐỘC (NHỊ)

CHƯƠNG 5: TRÚNG ĐỘC (TAM)

CHƯƠNG 6: GIẤY BÁN THÂN (MỘT)

CHƯƠNG 7: GIẤY BÁN THÂN (NHỊ)

CHƯƠNG 8: GIẤY BÁN THÂN (TAM)

CHƯƠNG 9: MẶT QUẠT MỸ NHÂN (MỘT)

CHƯƠNG 10: MẶT QUẠT MỸ NHÂN (NHỊ)

CHƯƠNG 11: MẶT QUẠT MỸ NHÂN (TAM)

CHƯƠNG 12: MẶT QUẠT MỸ NHÂN (TỨ)

CHƯƠNG 13: Ở CHUNG (MỘT)

CHƯƠNG 14: Ở CHUNG (NHỊ)

CHƯƠNG 15: BẠCH Y (MỘT)

CHƯƠNG 16: BẠCH Y (NHỊ)

CHƯƠNG 17: CHÂN HỎA (MỘT)

CHƯƠNG 18: CHÂN HỎA (NHỊ)

CHƯƠNG 19: ĐÊM HỘI (MỘT)

CHƯƠNG 20: ĐÊM HỘI (NHỊ)

CHƯƠNG 21: THEO DÕI (MỘT)

CHƯƠNG 22: THEO DÕI (NHỊ)

CHƯƠNG 23: THÚ CỐC (MỘT)

CHƯƠNG 24: THÚ CỐC (NHỊ)

CHƯƠNG 25: CHU KHƯ (MỘT)

CHƯƠNG 26: CHU KHƯ (NHỊ)

CHƯƠNG 27: BĂNG ĐỘNG (MỘT)

CHƯƠNG 28: BĂNG ĐỘNG (NHỊ)

CHƯƠNG 29: BĂNG ĐỘNG (TAM)

CHƯƠNG 30: BĂNG ĐỘNG (TỨ)

CHƯƠNG 31: XÀ ĐỒNG LÃO GIẢ (MỘT)

CHƯƠNG 32: XÀ ĐỒNG LÃO GIẢ (NHỊ)

CHƯƠNG 33: MẤT TÍCH (MỘT)

CHƯƠNG 34: MẤT TÍCH (NHỊ)

CHƯƠNG 35: TÂY DUYÊN TRẤN (MỘT)

CHƯƠNG 36: TÂY DUYÊN TRẤN (NHỊ)

CHƯƠNG 37: TÂY DUYÊN TRẤN (TAM)

CHƯƠNG 38: TÂN NIÊN PHIÊN NGOẠI

CHƯƠNG 39: TÂY DUYÊN TRẤN (TỨ)

CHƯƠNG 40: TÂY DUYÊN TRẤN (NĂM)

CHƯƠNG 41: THẦN HỒN (MỘT)

CHƯƠNG 42: THẦN HỒN (NHỊ)

CHƯƠNG 43: THẦN HỒN (TAM)

CHƯƠNG 44: CÚNG TẾ ĐÀN (MỘT)

CHƯƠNG 45: CÚNG TẾ ĐÀN (NHỊ)

CHƯƠNG 46: CÚNG TẾ ĐÀN (TAM)

CHƯƠNG 47: CÚNG TẾ ĐÀN (TỨ)

CHƯƠNG 48: CUỐI NĂM GẶP NHAU (MỘT)

CHƯƠNG 49: CUỐI NĂM GẶP NHAU (NHỊ)

CHƯƠNG 50: XÀ NƯƠNG NƯƠNG (MỘT)

CHƯƠNG 51: XÀ NƯƠNG NƯƠNG (NHỊ)

CHƯƠNG 52: CỬU TIÊU BIẾN (MỘT)

CHƯƠNG 53: CỬU TIÊU BIẾN (NHỊ)

CHƯƠNG 54: NGÀN DẶM CHI ĐÊ

CHƯƠNG 55: THÂN SĨ THƯ HỮU HỘI

CHƯƠNG 56: ĐÀO MỘ

CHƯƠNG 57: THÂN BẠI DANH LIỆT (MỘT)

CHƯƠNG 58: THÂN BẠI DANH LIỆT (NHỊ)

CHƯƠNG 59: THÂN PHẬN THỰC SỰ (MỘT)

CHƯƠNG 60: THÂN PHẬN THỰC SỰ (NHỊ)

CHƯƠNG 60: THÂN PHẬN THỰC SỰ (NHỊ)

CHƯƠNG 61: HỒI ỨC CHI NHÂN (MỘT)

CHƯƠNG 62: HỒI ỨC CHI NHÂN (NHỊ)

CHƯƠNG 63: HỒI ỨC CHI NHÂN (TAM)

CHƯƠNG 64: HỒI ỨC CHI NHÂN (TỨ)

CHƯƠNG 65: HỒI ỨC CHI NHÂN (NĂM)

CHƯƠNG 66: HỒI ỨC CHI NHÂN (SÁU)

CHƯƠNG 67: HỒI ỨC CHI NHÂN (BẢY)

CHƯƠNG 68: HỒI ỨC CHI NHÂN (TÁM)

CHƯƠNG 69: HỒI ỨC CHI NHÂN (CHÍN)

CHƯƠNG 69: HỒI ỨC CHI NHÂN (CHÍN)

CHƯƠNG 70: CHÌA KHÓA (MỘT)

CHƯƠNG 71: CHÌA KHÓA (NHỊ)

CHƯƠNG 72: MỆNH NGỌC

CHƯƠNG 73: NGHE SÓNG LỚN ĐẠO (MỘT)

CHƯƠNG 74: TRẢ THÙ (MỘT)

CHƯƠNG 75: NGHE SÓNG LỚN ĐẠO (NHỊ)

CHƯƠNG 76: TRẢ THÙ (NHỊ)

CHƯƠNG 77: TÂM TƯ (MỘT)

CHƯƠNG 78: TÂM TƯ (NHỊ)

CHƯƠNG 79: NGHE SÓNG LỚN ĐẠO (TAM)

CHƯƠNG 80: NGƯ DƯƠNG ĐÊM LOẠN

CHƯƠNG 81: LẠN KHA SƠN (MỘT)

CHƯƠNG 82: LẠN KHA SƠN (NHỊ)

CHƯƠNG 83: LẠN KHA SƠN (TAM)

CHƯƠNG 84: LẠN KHA SƠN (TỨ)

CHƯƠNG 85: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (MỘT)

CHƯƠNG 86: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (NHỊ)

CHƯƠNG 87: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (TAM)

CHƯƠNG 88: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (TỨ)

CHƯƠNG 89: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (NĂM)

CHƯƠNG 90: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (SÁU)

CHƯƠNG 91: CÂY ĐINH HƯƠNG MÌ VẰN THẮN (BẢY)

CHƯƠNG 92: ĐÊM THUYỀN (MỘT)

CHƯƠNG 93: ĐÊM THUYỀN (NHỊ)

CHƯƠNG 94: TÚI GẤM

CHƯƠNG 95: SỨC LỰC LỄ SƠN (MỘT)

CHƯƠNG 96: SỨC LỰC LỄ SƠN (NHỊ)

CHƯƠNG 97: SỨC LỰC LỄ SƠN (TAM)

CHƯƠNG 98: SỨC LỰC LỄ SƠN (TỨ)

CHƯƠNG 99: SỨC LỰC LỄ SƠN (NĂM)

CHƯƠNG 100: KIM ĐAN (MỘT)

CHƯƠNG 101: KIM ĐAN (NHỊ)

CHƯƠNG 102: KIM ĐAN (TAM)

CHƯƠNG 103: KIM ĐAN (TỨ)

CHƯƠNG 104: KIM ĐAN (NĂM)

CHƯƠNG 105: KIM ĐAN (SÁU)

CHƯƠNG 106: BẢY NGÀY (MỘT)

CHƯƠNG 107: BẢY NGÀY (NHỊ)

CHƯƠNG 108: BẢY NGÀY (TAM)

CHƯƠNG 109: BẢY NGÀY (TỨ)

CHƯƠNG 110: BẢY NGÀY (NĂM)

CHƯƠNG 111: BẢY NGÀY (SÁU)

CHƯƠNG 112: BẢY NGÀY (BẢY)

CHƯƠNG 113: BA NĂM (MỘT)

CHƯƠNG 114: BA NĂM (NHỊ)

CHƯƠNG 115: BA NĂM (TAM)

CHƯƠNG 116: THỜI LOẠN (MỘT)

CHƯƠNG 117: THỜI LOẠN (NHỊ)

CHƯƠNG 118: THỜI LOẠN (TAM)

CHƯƠNG 119: THỜI LOẠN (TỨ)

CHƯƠNG 120: NHƯỚNG MÀY (MỘT)

CHƯƠNG 121: NHƯỚNG MÀY (NHỊ)

CHƯƠNG 122: HỒN HỀ TRỞ VỀ (MỘT)

CHƯƠNG 123: HỒN HỀ TRỞ VỀ (NHỊ)

CHƯƠNG 124: CÙNG REO VANG

CHƯƠNG 125: LÃNG QUÊN (MỘT)

CHƯƠNG 126: LÃNG QUÊN (NHỊ)

CHƯƠNG 127: HỐT VỀ (MỘT)

CHƯƠNG 128: HỐT VỀ (NHỊ)

CHƯƠNG 129: HẠNH PHÚC (MỘT)

CHƯƠNG 130: HẠNH PHÚC (NHỊ)

CHƯƠNG 131: HẠNH PHÚC (TAM)

CHƯƠNG 132: HẠNH PHÚC (TỨ)

CHƯƠNG 133: HẠNH PHÚC (NĂM)

CHƯƠNG 134: SONG THẦN (MỘT)

CHƯƠNG 135: SONG THẦN (NHỊ)

CHƯƠNG 136: SONG THẦN (TAM)

CHƯƠNG 137: SONG THẦN (TỨ)

CHƯƠNG 138: SONG THẦN (NĂM)

CHƯƠNG 139: SONG THẦN (SÁU)

CHƯƠNG 140: SONG THẦN (BẢY)

CHƯƠNG 141: SONG THẦN (TÁM)

CHƯƠNG 142: SONG THẦN (CHÍN)

CHƯƠNG 143: NHỮ THÀNH (MỘT)

CHƯƠNG 144: NHỮ THÀNH (NHỊ)

CHƯƠNG 145: NHỮ THÀNH (TAM)

CHƯƠNG 146: NGHỊCH CHUYỂN (MỘT)

CHƯƠNG 147: NGHỊCH CHUYỂN (NHỊ)

CHƯƠNG 148: NGHỊCH CHUYỂN (TAM)

CHƯƠNG 149: NHƯỚNG MÀY (TAM)

CHƯƠNG 150: NHƯỚNG MÀY (TỨ)

CHƯƠNG 151: NHƯỚNG MÀY (NĂM)

CHƯƠNG 152: TRỞ VỀ (MỘT)

CHƯƠNG 153: TRỞ VỀ (NHỊ)

CHƯƠNG 154: PHƯỢNG LOAN (CHÍNH VĂN XONG)

CHƯƠNG 154: PHƯỢNG LOAN (CHÍNH VĂN XONG)

CHƯƠNG 155: PHÒNG VẼ TRANH 【 PHIÊN NGOẠI 】

CHƯƠNG 156: VÁN VÒ QUẦN ÁO 【 PHIÊN NGOẠI 】

CHƯƠNG 157: HAI, BA SỰ (MỘT) 【 PHIÊN NGOẠI 】

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here