Xuân đình tử mạn sinh

0
172

Xuân Đình Tử Mạn Sinh

Tác giả: Linh Tư

Editor: Mr.Downer

Raw & QT: Kinzie3012

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ văn, niên thượng, HE.

Độ dài: 23 chương và 2 phiên ngoại.

Văn án: 

Dù cho y có biến thành bộ dạng gì, y vẫn là người ta yêu nhất.

.

“Nếu ngươi muốn làm thanh đao kia, ngươi phải dứt bỏ tình cảm dư thừa, trở nên lãnh khốc, vô tình, không hề quyến luyến ôn nhu của người khác, như vậy ngươi mới có thể trở nên sắc bén, không có chỗ nào không tuyệt hảo.”

“Ta không quan tâm, bởi vì ta đúng là vì thế mà sinh.”

“Nhưng một cây đao quá mức sắc bén cũng không tốt, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng bị bẻ gãy.”

Diệp Phong Thành x Diệp Duy Viễn.

Huynh đệ ruột niên thượng, HE.

Hai bên đều tưởng rằng mình đơn phương, thực ra trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau.

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 01

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 02

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 03

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 04

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 05

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 06

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 07

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 08

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 09

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 10

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 11

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 12

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 13

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 14

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 15

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 16

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 17

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 18

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 19 (THƯỢNG)

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 19 (HẠ)

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 20

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 21

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 22

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH 23 (HOÀN)

Xuân đình tử mạn – PROTECTED: XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH PN1

Xuân đình tử mạn – XUÂN ĐÌNH TỬ MẠN SINH PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here