Ngay từ khi em là những điểm ảnh (Đoản)

0
38

Tác Giả:  Julio Alexi Genao

Thể loại:  Tiểu thyết tình cảm M/M, khoa học giả tưởng, hậu tận thế

Người dịch: Phong Cần

Cảnh báo: Tác phẩm chứa cảnh b ạo lực và cảnh n óng. Xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc.

Lời người dịch: 

Đây là d ục vọng. Đây là tình yêu.

Đây là cô đơn. Đây là hạnh phúc.

Đây là tuyệt vọng. Đây là hi vọng.

Đây là bức thư tình của người giám sát viên quèn gửi cho tên sát thủ.

Ngay từ khi em là những điểm ảnh (Đoản) – CHƯƠNG 1

Ngay từ khi em là những điểm ảnh (Đoản) – CHƯƠNG 2

Ngay từ khi em là những điểm ảnh (Đoản) – CHƯƠNG 3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here