Ma đạo tổ sư

0
365

Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: trọng sinh, dị thế, cổ trang, thần quái, tu chân, huyền nghi, linh dị, cường cường, ngọt ngào sủng ái

Editor:

Chương 1-57: Đậu Moe

Chương 58-82: Phongbienthai và Kẹo Đường

Chương 83-91: Chinta Rinmochin

Chương 92-end: nHoi82

Văn án

Kiếp trước Ngụy Vô Tiễn bị vạn người phỉ nhổ, thanh danh bê bối. Dốc hết tâm huyết bảo vệ sư đệ, sư đệ lại dẫn quân phá tan sào huyệt của hắn, tự tay kết liễu hắn, tung hoành một đời, chết không toàn thây.

Bị trấn áp mấy năm, boss ma đạo tổ sư từng gây sóng gió một thời đã trọng sinh thành một tên…

Não tàn.

Lại còn là một tên gay não tàn bị vạn người đòi đánh!

Ta thấy chàng trai trẻ này ngươi bệnh dữ lắm, ngươi có nghĩ giống ta không.

Hắn quyết định làm một thằng não tàn thật tốt, thật chuyên nghiệp.

Nhưng tu quỷ đạo chứ không tu tiên, dù là thiên quân vạn mã, thập phương ác bá, Cửu Châu kỳ hiệp, Cao Lĩnh chi hoa, một khĩ đã hoá thành một nắm đất tàn, thì đều quy tụ về dưới trướng, để ta sử dụng, để ta sai sử!

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 1

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 9

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 10

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 9

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 10

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 11

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 12

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 13

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 14

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 15

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 16

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 17

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 18

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 19

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 84

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 9

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 87

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 10

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 11

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 20

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 91

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 21

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 5

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 6

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 7

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 8

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 9

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 QUYỀN 22

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 23

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 24: PHIÊN NGOẠI 1 – GIA YẾN

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 25: PHIÊN NGOẠI 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 26: PHIÊN NGOẠI 3 – LƯ HƯƠNG

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 4

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 1 PHẦN 27: PHIÊN NGOẠI 4 – ÁC HỮU

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 2

Ma đạo tổ sư – CHƯƠNG 3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here