Hệ thống đang báo hỏng

0
240

Tác phẩm: HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Tác giả: NHẤT THẾ HOA THƯỜNG

Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn 85 chương

Tình trạng bản edit: HOÀN TOÀN VĂN + (2/4) PHIÊN NGOẠI

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo

Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

Nguồn: ஜஜ Slytherin House ஜஜ 

Văn án:

Ngày 1 tháng 4 năm 20xx, tôi gặp phải một chuyện tốt và một chuyện xấu. Chuyện tốt là tôi trúng được một máy xuyên việt, có thể đi du lịch xuyên việt, chuyện xấu là đang xuyên được một nửa thì hệ thống báo hỏng.

  —— Hi c ca Đường Du

Hướng dẫn thức ăn:

  1. Văn này ngôi thứ 3
  2. Không phải hệ thống văn
  3. Chủ thụ. 1×1, CP đã định Ân Triển x Đường Du

Nội dung: Cường cường, duyên trời định, hệ thống.

Nhân vật chính: Đường Du  Phối hợp diễn: Ân Triển  Khác: thoải mái khôi hài, 1v1, HE.

Bình luận ngắn về tác phẩm

Đường Du là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, ngày cá tháng tư lần đầu tiên trong đời trúng giải thưởng lớn, chiếm được một cỗ máy thử nghiệm xuyên việt, cậu cao hứng ngồi vào thử, ngay khi xuyên việt được một nửa thì hệ thống sụp đổ, chỉ có thể mặc cho máy xuyên việt vứt cậu vào thế giới không rõ, may mắn là, cậu ở mỗi cái thế giới đều quen được một người bạn thân, không ngừng xuyên qua, một bộ phận ký ức khác vốn nên thuộc về cậu dần dần được nhớ lại… Câu chuyện lấy Minh giới mở màn, xây dựng thị giác chuyển đổi rõ nét, tác giả hành văn khôi hài dí dỏm, khắc họa nhân vật sinh động, nội dung vở kịch được thiết kế một cách tài tình, thể nghiệm sự thú vị khi xuyên việt khiến độc giả thỉnh thoảng ôm bụng cười to, không nhịn được tìm tòi đến cùng cái gì gọi là duyên trời định.

 

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 2

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 3

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 4

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 5

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 6

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 7

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 8

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 9

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 10

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 11

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 12

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 13

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 14

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 15

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 16

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 17

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 18

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 19

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 20

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 21

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 22.1

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 22.2

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 23

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 24

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 25

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 26

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 27

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 28

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 29

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 30

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 31

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 32

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 33

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 34

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 35

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 36

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 37

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 38

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 39

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 40

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 41

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 42

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 43

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 44

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 45

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 46

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 47

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 48

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 49

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 50

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 51

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 52-ĐẠI LỤC DỊ NĂNG 12

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 53

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 54

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 55

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 56

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 57

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 58

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 59

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 60

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 61

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 62

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 63

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 64

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 65

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 66

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 67

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 68

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 69

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 70

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 71

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 72.1

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 72.2

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 73

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 74

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 75

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 76

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 77

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 78

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 79

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 80

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 81

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 82

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 83

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 84 PN1

Hệ thống đang báo hỏng – CHƯƠNG 85 PN2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here