Giáo chủ và kẻ điên

0
205

GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ

(Giáo chủ và kẻ điên)

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ngược tâm, ngược thân, chủ thụ, có H, 1×1, HE.

Số chương : 29 + 2 phiên ngoại.

Tình trạng edit : HOÀN

Vai chính: Tiêu

Phối hợp diễn:

Edit: Lee + Beta : Sky

VĂN ÁN:

Truyện này không có văn án, có mang thai nhưng chỉ là giả dựng. Không phải sinh tử văn.

Thụ là giáo chủ ma giáo bị kẻ thù đánh xuống núi được một người điên cứu. Nhưng người điên này lại coi y là phụ nhân, để dễ thoát thân thụ phải giả mang thai. Hai người bên nhau một thời gian sau đó vết thương đã lành thụ bỏ trốn, nhưng khi trở lại thì không gặp được công.

Sau đó trong lúc lưu lạc giang hồ thụ gặp lại công nhưng công không còn điên và đã quên thụ. Trong lòng công chỉ có hình ảnh của phu nhân đã qua đời của mình. Hai người chính tà đối nghịch hiểu lầm ngày càng sâu, đối diện với sống chết liệu hai người có thể cởi bỏ hiểu lầm và có thể đến bên nhau.

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 1

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 2

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 3

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 4

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 5

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 6

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 7

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 8

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 9

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 10

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 11

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 12

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 13

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 14

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 15

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 16

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 17

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 18

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 19

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 20

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 21

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 22

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 23

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 24

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 25

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 26

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 27

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 28

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – CHƯƠNG 29

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – PHIÊN NGOẠI 1

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – PHIÊN NGOẠI 2 [ THƯỢNG ]

Giáo chủ và kẻ điên – GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – PHIÊN NGOẠI 2 [HẠ]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here