Chó săn

0
82

CHÓ SĂN

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

CP: Lục Nghiệp Chinh x Trình Triển Tâm

Số chương: 16

Văn án

Có người ở lầu cao, có người ở rãnh sâu, có người hào quang vạn trượng, có người một thân rỉ sét.

Thiên chi kiêu tử trên trời, cùng người bị bạo lực không nơi nương tựa, bên ngoài là giao dịch tiền tài, thật ra là tình yêu thật sự.

【 Thể loại 】 Lạnh lùng cường thế phú nhị đại công vs Kiên cường ẩn nhẫn học bá thụ, ấm áp chữa trị, công thụ sủng lẫn nhau, hiện đại HE.

Giới thiệu tóm tắt:

Nói đơn giản, đây là một bộ truyện có nội dung chủ yếu là tình yêu và sự cứu rỗi, nhãn mác thuộc tính: Ngược nhẹ có ngọt có thịt có nội dung, hiện thực hướng, ngược cẩu.

Chó săn – CHÓ SĂN – VĂN ÁN VÀ GIỚI THIỆU

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 1

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 2

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 2 (BONUS)

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 3

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 4

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 5

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 5 (BONUS)

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 6[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 6[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 7[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 7[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 8[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 8[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 9[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 9[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 10[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 10[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 11

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 12[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 13[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 13[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 14[1]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 14[2]

Chó săn – CHÓ SĂN- CHƯƠNG 15[1]

Chó săn – BẢO VỆ: CHÓ SĂN – CHƯƠNG 15[2]

Chó săn – CHÓ SĂN – CHƯƠNG 16 (HOÀN CHÍNH VĂN)

Chó săn – CHÓ SĂN – PHIÊN NGOẠI 1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here