Nhất lệ khuynh thành

0
59

Nhất Lệ Khuynh Thành

Tác giả: Nguyệt Chi Lan

Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huynh đệ, bi kịch

(Tặng Ha Nai, mừng sinh nhật anh, chia buồn vì anh lại già thêm 1 tuổi <3)

~~

Giới thiệu:

Khuynh Thành chỉ là một cái bóng, khi câu chuyện ở quyển thượng vừa bắt đầu thì y đã chết rồi, Thiên Đế Thần Hi vì y rời đi mà tính tình đại biến, Ma Quân Vĩnh Dạ lại bởi vì không thể tha thứ cho bản thân mà tự phong ấn mình trong hàn băng.

Nghĩa đệ của Ma Quân, người đứng đầu Hoàng tuyền – Phi Thiên vẫn yêu Vĩnh Dạ, bởi Vĩnh Dạ tự phong ấn bản thân trong hàn băng mà một đêm đầu bạc, sau đó, xuất phát từ hận ý, y lệnh cho người huyết tẩy Ảo cảnh thiên Khuynh Thành từng thống trị…

Ba trăm năm sau, Tử Mạch, người trẻ tuổi nhất trong Ma giới tứ ám ngự tiền bước chân lên phàm thế, mà y lại là phụng mệnh lệnh của Phi Thiên bệ hạ đi tìm hồn phách Khuynh Thành điện hạ đã thất lạc, thế nhưng không ai biết, trong lòng y thầm ngưỡng mộ vị được truyền tụng là mỹ lệ nhất tam giới mà lúc nhỏ từng kinh hồng thoáng gặp kia đến nhường nào.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, lấy đế quốc Long làm trung tâm, Đông có hải đảo, Nam có Miêu Cương, Bắc có băng nguyên, Tây có đại mạc, các phương đều triển khai câu chuyện trên đại lục.

Địa ngục thất quân chủ cùng tứ phương thiên quân các nhân vật lần lượt lên trường, hết thảy chân tướng đều chỉ về một cuộc tình yểu mệnh kinh thiên động địa từ thời thượng cổ, mà đó, thậm chí định trước rằng thần ma đều vô lực thừa nhận…

Nhất lệ khuynh thành – TIẾT TỬ

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 2

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 3

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 4

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 5

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 6

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 7

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 8

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 9

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 10

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 11

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 12

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 13

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 14

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 15

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 2

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 3

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 4

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 5

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 6

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 7

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 8

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 9

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 10

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 11

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 12

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 13

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 14

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 15

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 16

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 1 QUYỂN 3

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 2

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 3

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 4

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 5

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 6

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 7

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 8

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 9

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 10

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 11

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 12

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 13

Nhất lệ khuynh thành – CHƯƠNG 14 : KẾT THÚC – ĐẠI KẾT CỤC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here