Túy trường sinh

0
125

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch

Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, ma pháp, cung đấu, 1×1, HE

Độ dài: 52 chương + Phiên ngoại

(Lạc phủ – truyền thuyết ít người biết đến, bộ 1)

Văn án

Không cam tâm cái chết, được tử thần khoan hồng.

Thứ muốn có nhất chính là một sinh mệnh thật dài.

Vì chấp niệm này, ngay cả luân lý cũng không tiếc.

Nên hắn đến một thế giới khác, quyết chí trở thành dị thế sứ giả, thoát khỏi tất cả những chuyện hồng trần, mãi tiêu dao tự tại.

Nhưng, sinh mạng mới không phải lúc nào cũng do hắn làm chủ.

Dần dần, có gông cùm xiềng xích, có ràng buộc…

Say mê trường sinh, say mình, say cả lòng người.

Người thân, bằng hữu, ái nhân, tất cả đều không có trong dự liệu, từng người cứ dần vẽ một nét bút lên cuộc đời mới của hắn…

Hắn nên đi đâu đây?

 

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – TIỀN TRẦN

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 1 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 1 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 1 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 2 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 2 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 3 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 3 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TÚY TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 3 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 4 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 4 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 5 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 5 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 5 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 6 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 6 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 6 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 7 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 7 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 7 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 8 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 8 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 8 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 9 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 9 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 9 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 10 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 10 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 10 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 11 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 11 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 11 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 12 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 12 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 12 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 13 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 13 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 13 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 14 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 14 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 14 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 15 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 15 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 16 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 16 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 16 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 17 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 17 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 18 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 18 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 18 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 19 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 19 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 19 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 20 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 20 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 20 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 21 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 21 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 21 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 22 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 22 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 22 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 23 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 23 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 24 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 24 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 24 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 25 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 25 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 25 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 26 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 26 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 26 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 27 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 27 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 27 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 28 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 28 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 28 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 29 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 29 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 29 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 30 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 30 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 30 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 31 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 31 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 31 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 32 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 32 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 32 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 33 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 33 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 33 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 34 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 34 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 34 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 35 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 35 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 35 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 36 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 36 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 36 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 37 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 37 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 37 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 38 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 38 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 38 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 39 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 39 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 39 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 40 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 40 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 41 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 41 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 41 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 42 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 42 (TRUNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 42 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 43 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 43 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 44 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 44 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 45 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 45 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 46 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 46 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 47 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 47 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 48 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 48 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 49 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 49 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 50 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 50 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 51 (THƯỢNG)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 51 (HẠ)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 52 (KẾT)

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – PHIÊN NGOẠI THỦ DANH

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – PHIÊN NGOẠI TUÂN NGUYỆN 1+2+3

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – PHIÊN NGOẠI TUÂN NGUYỆN 4+5+6

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – PHIÊN NGOẠI HUYNH NAN KÝ

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CÔ ĐỘC 1

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – CÔ ĐỘC 2

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – TRƯỞNG THÀNH 1+2

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – TRƯỞNG THÀNH 3+4+5

Túy Trường Sinh – TUÝ TRƯỜNG SINH – TRƯỞNG THÀNH 6+7+8

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here