Thần hữu ngô vương

0
66

Thần Hữu Ngô Vương

Tác giả: Thân Nhiễm

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic

 Biên tập: Lặng, Mi Mi, Vũ Yên

Beta: Ame, Vũ Yên

Độ dài: 10 chương (Nghe đồn là đang viết phiên ngoại)

Thể loại: Tác phẩm nam – nam hư cấu mới không xây dựng thành chính kịch, mỹ công – cường thụ – cao H.

Giới thiệu: 

Thần phù hộ Ngô Vương, vương quyền vĩnh viễn cố; thần phù hộ ta quân, an khang vĩnh viễn thuận; thần phù hộ ta yêu, dắt tay vĩnh viễn.

(Thần linh phù hộ vương ta, vương quyền vĩnh viễn vững bền;

Thần linh phù hộ quân ta, bình an mãi mãi dài lâu;

Thần  linh phù hộ tình yêu của ta, nắm tay suốt kiếp trọn đời.)

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –01

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –02

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –03

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –04

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –05

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –06

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –07

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –08

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG –09

Thần hữu ngô vương – THẦN HỮU NGÔ VƯƠNG – 10 (HOÀN CHÍNHVĂN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here