Nịnh thần Lăng Tiêu

0
84

Nịnh Thần Lăng Tiêu

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Tình trạng bản gốc : hoàn 116 chương

Tình trạng edit : Hoàn

Editor : Lee + Sky + Sa Nguyễn + Candy

Thể loại :

Xuyên việt, cung đình, chủ công, công sủng thụ, đế vương thụ,

dưỡng thành, tình hữu độc chung, ấm áp, 1×1, HE

Nhân vật chính:

Lăng Tiêu x Chử Dịch Phong

Phối hợp diễn:

Chử Dịch Cẩn, Chử Dịch Diễm, Lăng Trĩ, Vi Thanh Lam

Khác :

Không ngược, không rối rắm, thoải mái

_ _ _ _ o0o _ _ _ _

Văn án :

Đây là một câu chuyện dưỡng thành của đại nịnh thần trọng sinh dỗ tiểu Hoàng tử ngốc nghếch đơn thuần.

Một lần ngoài ý muốn làm cho Lăng Tiêu trọng sinh đến phủ Thọ Khang Hầu của triều đại Chử vương, mẫu thân mất sớm, phụ thân chỉ một lòng sủng tiểu thiếp

Thân muội muội còn nhỏ… Làm cho Lăng Tiêu một bước lại một bước trở thành kẻ phúc hắc, tàn nhẫn, ngụy trang tâm kế, cho đến khi hắn gặp được tiểu Hoàng tử hắn ái mộ.

Tiểu Hoàng tử rất ư là đơn thuần, lỗ mãng, Lăng Tiêu thở dài, thôi thì vì đứa nhỏ này mà làm thịnh thế đại nịnh thần đi.

Đây là chuyện xưa của một đại nịnh thần vượt mọi chông gai giúp đỡ Hoàng tôn từng bước từng bước thượng vị, trạch đấu, cung đấu, dưỡng thành, sủng ái.

Không ngược, không rối rắm, thoải mái. Triều đại hư cấu không cần khảo chứng.

==========ENJOY==========

Note:  Hiện tại nhà mình up lên là bản beta mới nhất … Mong các bạn ủng hộ.

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NHẤT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TƯ

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI NĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI NĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI MỐT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH MỘT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH NĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH SÁU

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH BẢY

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH TÁM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH CHÍN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BA

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI LĂM

Nịnh thần Lăng Tiêu – NỊNH THẦN LĂNG TIÊU – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here