Lựa chọn hạnh phúc

0
66

Lựa chọn hạnh phúc

Tấc giả: Angels Kim

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

Summary: Cậu lựa chọn hạnh phúc của người kia… là ở bên người ấy. Còn tôi lựa chọn hạnh phúc của cậu… là buông tay để cậu rời đi.

————*********————

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 2

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 3

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 4

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 5

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 6

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 7

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 8

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 9

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 10

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 11

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 12

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 13

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 14

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 15

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 16

Lựa chọn hạnh phúc – LỰA CHỌN HẠNH PHÚC TRANG 17

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here