Dị giới điền viên phong tình

0
775

Dị giới điền viên phong tình

Tác giả: Bắc Lại Lại

Thể loại: đam mĩ, dị giới, chủ công, chủng điền văn, 1 x 1, HE

Edit: Hoài An

Credit: Hanxiayue2012

Văn án:

Văn Quý sau một trận sốt cao liền tiến vào dị giới

Trở thành một á thú nhân thể yếu nhiều bệnh bị gia đình ghét bỏ

Ở nơi này cha không thương, mẹ không yêu, hai mẫu đất vườn trong tay, một ngày ăn còn chưa no bụng

May mắn là hắn có nguồn linh tuyền trong tay, trồng gì cũng tốt

P/S: Văn Quý là công a!

( Nhân vật chính sẽ không khí phách trắc lậu a, đây là điền viên tiểu thanh tân )

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI ĐIỀN VIÊN PHONG TÌNH

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 1

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 2

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 3

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 4

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 5

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 6

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 7

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 8

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 9

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 10

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 11

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 12

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 13

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 14

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 15

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 16

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 17

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 18

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 19

Dị giới điền viên phong tình – DI GIỚI – 20

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 21

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 22

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 23

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 24

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 25

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 26

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 27

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 28

Dị giới điền viên phong tình – BẢO VỆ: DỊ GIỚI – 29

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 30

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 31

Dị giới điền viên phong tình – BẢO VỆ: DỊ GIỚI – 32

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 33

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 34

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 35

Dị giới điền viên phong tình – BẢO VỆ: DỊ GIỚI – 36

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 37

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 38

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 39

Dị giới điền viên phong tình – BẢO VỆ: DỊ GIỚI – 40

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 41

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 42

Dị giới điền viên phong tình – BẢO VỆ: DỊ GIỚI – 43

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 44

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 45

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 46

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 47

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 48

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 49

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 50

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 51

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 52

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 53

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 54

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 55

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 56

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 57

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 58

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 59

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 60

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 61

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 62

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 63

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 64

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 65

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 66

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 67

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 68

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 69

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 70

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 71

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 72

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 73

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI- 74

Dị giới điền viên phong tình – DỊ GIỚI – 75

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here