Bạn bè của tôi là đại thần

0
74

[Mục lục] Bạn bè của tôi là đại thần – Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Nhân vật chính: Hồ Lục x Vương Tây

Tình trạng: hoàn

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Raw: Đoản văn đam mỹ

Nguồn edit: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

Giới thiệu của editor:

Một bé thụ ngốc ngốc moe moe thích ăn kem bị tiểu công lừa gạt trở thành người hầu (bạn thân) của mình rồi mua kem cho. Lớn lên bên nhau, cho đến một ngày bé thụ thần tượng một vị tác giả, không bất ngờ chút nào, vị tác giả đó chính là tiểu công của chúng ta!

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 1) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 2) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 3) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 4) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 5) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 6) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (CHƯƠNG 7) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

Bạn bè của tôi là đại thần – (PHIÊN NGOẠI) BẠN BÈ CỦA TÔI LÀ ĐẠI THẦN – MÔNG DIỆN TIỂU PHIÊN GIA

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here