Tuyệt đối nô lệ

0
411

TUYỆT ĐỐI NÔ LỆ

Tác giả: Lãnh Tiếu Đối Đao Phong

Thể loại: SM, Hhiện đại, hắc đạo, trung khuyển M công x lãnh khốc, tàn tật S thụ, HE.

CP: Đường Nhẫn x K.

 

Văn án: 

Điều giáo văn

S thụ và M công, không phải ngược thân văn chỉ là tình thú thôi.

Có sử dụng se.xtoy, xuân dược,….

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 1

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 2

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 3

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 4

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 5

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 6

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 7

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 8

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 9

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 10

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 11

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 12

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 13

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 14

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 15

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 16

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 17

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 18

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 19

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 20

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 21

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 22

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 23

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 24

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 25

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 26

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 27

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 28

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 29

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 30

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 31

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 32

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 33

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 34

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 35

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 36

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 37

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 38

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 39

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 40

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 41

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 42 PN 1: CẨU NÔ NHÂN DẠNG

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 43 PN2: GHẾ TỰA

Tuyệt đối nô lệ – CHƯƠNG 44 PN 3: ĐIÊU KHẮC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here