Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

0
39

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Tác giả: Thiểu Niên Cung

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ

Thể loại: Cổ trang, Np, thầy trò, nhất thụ đa công, niên hạ

Độ dài: 27 chương + 1 phiên ngoại

Edit: Hắc Trư

 GIỚI THIỆU

Lãnh Vô Sương, chưởng môn Linh Vân phái, làm người thanh lãnh nghiêm túc, tu vi sâu không lường được, ngày thường trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, có phong độ tiên nhân.

Làm cho hắn buồn khổ chính là, ba đệ tử dưới trướng được hắn nuôi từ nhỏ, mỗi người lại có tâm không xưng với hắn, mỗi người đều muốn cùng hắn đối nghịch, tức giận đến hắn mỗi ngày đau lòng.

Cuối cùng sẽ có một ngày, bởi vì một lần bất ngờ, hắn cùng với ba đồ đệ quan hệ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Lãnh Vô Sương (hỏng mất mặt): Ta không nên cùng bọn họ lâu ngày sinh tình rồi! ! !

Huyền Thiên: Mỉm cười

Hàn Sở Nhượng: Khiêu khích cười

Bạch Sơ: Si hán cười

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 1

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 2

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 3

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 4

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 5

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 6

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 7

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 8

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 9

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 10

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 11

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 12

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 13

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 14

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 15

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 16

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TRONG MÔN PHÁI CỦA TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỀU LÀ NGHIỆT ĐỒ 17

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TRONG MÔN PHÁI CỦA TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỀU LÀ NGHIỆT ĐỒ 18

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 19

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TRONG MÔN PHÁI CỦA TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỀU LÀ NGHIỆT ĐỒ 20

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 21

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 22

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 23

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 24

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 25

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TMPCTKCKNDLND 26

Trong Môn Phái Của Ta Không Có Khả Năng Đều Là Nghiệt Đồ – TRONG MÔN PHÁI CỦA TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỀU LÀ NGHIỆT ĐỒ 27

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here