Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy

0
42

Nhĩ đàm luyến ái vi hà bất án sáo lộ lai

Cậu Nói Chuyện Yêu Đương Vì Sao Không Theo Hệ Thống Bài Võ Vậy

Tác giả: Ale Lưu Bạch

Thể loại: Hiện đại đô thị, thiếu nữ công x mỹ nhân thô hán thụ, H văn, có ngọt, HE.

Tình trạng bản chính: Hoàn 20 chương + 1 PN.

Tình trạng bản edit: Hoàn.

Edit: Hắc Trư

Văn án

Câu chuyện về một cô thiếu nữ công cùng một mỹ nhân thô hán thụ. Chỉ có ngọt cùng thịt.

Cố Diễn: Tuy rằng ta yêu cầu người yêu hôn môi nhất định phải nhắm mắt, tặng hoa nhất định phải tặng hoa hồng phấn, nhưng ta biết, ta là một tên công thứ thiệt.

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 1

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 2

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 4

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 5

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 6

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 7

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 8

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 9-13

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 14

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 15

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 16

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 17

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 18

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 19

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 20

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 21 PN1: TIẾT MỤC CẨU HUYẾT

Cậu nói chuyện yêu đương vì sao không theo bài võ vậy – CHƯƠNG 22 PN2: TÌNH YÊU NỒNG NÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here