Vợ chồng gà

0
301

ABO VỢ CHỒNG GÀ

Tác giả: Tinh Phân Dữu Tử Trà

Biên tập: Xích Nguyệt

 

  Giới thiệu

Gà mái bất ngờ chết sạch, chỉ còn lại gà trống không thể g**o p**i, nhân loại sắp mất đi loài gà, không có trứng gà ăn.

Nhưng rất may, đã có hoóc môn ABO, loài gà lại có thể tiếp tục g**o p**i sinh sản, đẻ trứng nở gà con.

Nó là một con gà omega vừa nhỏ vừa gầy vừa vô dụng, chẳng hề được chào đón, thậm chí khó có thể đẻ trứng. Cho đến một ngày, nó nhặt được một con gà alpha “vừa béo vừa mù”.

Sau này, hai chúng nó trở thành cặp gà alpha đẹp nhất và gà omega đẻ nhiều nhất.

 

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 1

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 2

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 3

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 4

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 5

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 6

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 7

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 8

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 9

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 10

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 11

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 12

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 13

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 14

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 15

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 16

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 17

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 18

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 19

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 20

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 21

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 22

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 23

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 24

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 25

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 26

Vợ chồng gà – CHƯƠNG 27

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here