Đồng hồ tình yêu

0
104

ĐỒNG HỒ TÌNH YÊU

Tác giả: Thủy Táp Táp

Editor: Tiểu Khiết + Đầm♥Cơ

Độ dài: 30c+2pn

Thể loại: Đam mỹ, HE

Giới thiệu

Chuyện kể rằng anh nọ can tội nhặt được của rơi – đồng thời bỏ túi, du lịch trốn vé, dụ dỗ nhi đồng, trẻ em vị thành niên, sắp thành niên cho đến thành niên.

Bản án thích đáng nào dành cho anh?

Là ngẫu nhiên tình cờ hay thiên gia đã an bài, là ác giả ác báo hay lưỡng tình tương duyệt. Đã say mê với quá khứ thì làm sao đối mặt với hiện tại…

—–

Chu Lâm nhặt được một cái đồng hồ đeo tay đã hết pin, lại đúng một cái đồng hồ đeo tay thần kỳ có thể giúp cậu xuyên không. Vì vậy bạn trẻ Chu Lâm mang đồng hồ xuyên qua xuyên về giữa quá khứ và hiện tại, cùng bạn học Đoan Mộc Thanh Lỗi trước đây nói yêu thương ~

 

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 1

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 2

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 3

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 4

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 5

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 6

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 7

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 8

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 9

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 10

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 11

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 12

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 13

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 14

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 15

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 16

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 17

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 18

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 19

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 20

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 21

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 22

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 23

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 24

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 25

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 26

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 27

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 28

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 29

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 30

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 31

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 32: PHIÊN NGOẠI 1

Đồng hồ tình yêu – CHƯƠNG 33: PHIÊN NGOẠI 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here