[Fanfic] – Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu

0
80

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu

Tác giả:  fiona0931

Thể loại: cổ đại, Yunjae, oan gia phát triển, HE

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Jeremy

Nguồn raw: Thanks Hermione12 vì đã share

Note: trong […] là suy nghĩ của nhân vật của truyện

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 1

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 2

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 3

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 4

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 5

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 6

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 7

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 8

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 9

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 11

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 12

Cuộc sống bi thảm của Kim Junsu – CHƯƠNG 13

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here