[Võng phối bối cảnh hệ liệt] – Chi 6 – Chia tay bốn tháng

0
80

Võng phối bối cảnh hệ liệt chi 6

Chia tay bốn tháng

(Phân thủ tứ cá nguyệt)

Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc

Cre: Snail2618

Nguồn: Tấn Giang

Edit: Ốc

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, võng phối.

Hệ liệt: Võng phối bối cảnh hệ liệt

Chia tay bốn tháng (Đoản) – CHƯƠNG 1

Chia tay bốn tháng (Đoản) – CHƯƠNG 2

Chia tay bốn tháng (Đoản) – CHƯƠNG 3

Chia tay bốn tháng (Đoản) – CHƯƠNG 4

Chia tay bốn tháng (Đoản) – CHƯƠNG 5

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here