Trọng sinh đến nông gia

0
278

Trọng sinh đến nông gia

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, chủng điền, ngụy huynh đệ, HE.

Translate: QT ca ca

Biên tập: Mị Ảnh + Summerbreeze + Higanbana

Văn án

Tiểu công từ nhỏ chịu cô độc, cuối cùng dưỡng thành tính cách lầm lỳ, ít nói. Năm mười tám tuổi, công chết vì bệnh phổi, sống lại một đời, gặp lại người anh luôn che chở cho mình, cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có.

Cuối cùng tiểu công ở lại nông thôn sống cuộc đời vui vẻ, trở nên khỏe mạnh, sau đó hoàn thành nguyện vọng thi đỗ đại học.

Cp: Ôn nhu mỹ nhân công x ôn nhu si tình thụ

 

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 1

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 2

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 3

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 4

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 5

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 6

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 7

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 8

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 9

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 10

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 11

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 12

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 13

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 14

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 15

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 16

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 17

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 18

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 19

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 20

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 21

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 22

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 23.1

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 23.2

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 23.3

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 24.1

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 24.2

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 25.1

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 25.2

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 26:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 27:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 28.1

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 28.2

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 29:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 30

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 31:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 32

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 33:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 34

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 35:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 36

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 37

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 38:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 39

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 40

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 41:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 42

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 43

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 44:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 45

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 46

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 47:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 48

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 49

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 50:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 51:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 52

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 53:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 54

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 55

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 56:

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 57

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 58: PHIÊN NGOẠI MỘT – VĂN PHÒNG

Trọng sinh đến nông gia – CHƯƠNG 59: PHIÊN NGOẠI HAI – TRONG THÔN NỌ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here