Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu

0
248

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Edit: HunhHn786

Tác giả : Tử Nguyệt Sa Y

Mô tả : Đam mỹ, Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, sinh tử, phúc hắc hoàng đế công, thanh lãnh hoàng hậu thụ, HE, ngược, ngọt, công sủng thụ, chủ công, thanh thủy văn.

Số chương : 110 chương  + vài chục PN

Văn án

Hoàng đế Đại Chu Tiêu Minh Xuyên sống lại thời điểm mình đăng cơ được mười năm, trước khi Quý quân Diệp Tranh chưa tiến cung.

Hoàng đế suy nghĩ một chút, hạ thánh chỉ để Diệp Tranh đi Nam Dương vì Đại Chu triều kiến công lập nghiệp.

Hoàng đế trọng sinh đối với Hoàng hậu Cố Du luôn lấy lòng. Đối mặt Hoàng đế hành động bất thường, Hoàng hậu thờ ơ không động lòng.

Liên tục gặp khó khăn Hoàng đế càng thất bại càng cố gắng. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải bù đắp cho những thua thiệt đối với Hoàng hậu ở kiếp trước.

Cặp đôi chính: Tiêu Minh Xuyên x Cố Du

Cặp đôi phụ: rất nhiều

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 2: HOÀNG HẬU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 3: PHỤ TỬ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 4 : DẠO CHƠI NGỰ HOA VIÊN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 5: DIỆP TRANH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 6: CHUYỆN CŨ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 7 : NGỦ LẠI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 8: TU TRĂM NĂM

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 9: HAI CUNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 10: THÁI HẬU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 11: GIẤC MỘNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 12 : SẦU LO

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 13 : BIỂU HUYNH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 14: HIỂU LẦM

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 15: ÂN OÁN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 16: CÃI NHAU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 17: NÓI THẬT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 18 : THƯƠNG LƯỢNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 19 : Ủ ẤM

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 20 : NGÔI SAO TRÊN BẦU TRỜI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 21: DIỆN KIẾN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 22: CHUẨN BỊ RA NGOÀI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 23: XƯNG HÔ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 24 : NGẪU NHIÊN GẶP MẶT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 25: THÂN THẾ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 26: CAO THỦ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 27: TIÊN ĐẾ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 28 : KINH HÁCH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 29: TẠM BIỆT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 30: SUỐI NƯỚC NÓNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 31: GIẬN CHÓ ĐÁNH MÈO

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 32: UỐNG RƯỢU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 33: CÂU CÁ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 34: TÂM SỰ TRONG ĐÊM

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 35: DÃ NGOẠI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 36: VẼ TRANH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 37: ĐỨA BÉ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 38: NGỰ TRẠNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 39: TỈNH NGỘ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 40: TẠM CHIA TAY

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 41: DÒ HỎI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 42: LỜI NÓI SẮC BÉN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 43: MỐI QUAN HỆ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 44 : TRA XÉT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 45: NGỌC BỘI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 46 : CỰ TUYỆT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 47: NGHIỆM CHỨNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 48: CHỨNG CỨ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 49: XỬ LÝ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 50: HUYNH ĐỆ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 51: BẠN CÙNG CHƠI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 52: PHONG VƯƠNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 53: PHÁT SỐT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 54: LÀNH BỆNH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 55: HỒI ỨC

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 56: LỜI HỨA

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 57: THỔ LỘ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 58: VỀ NHÀ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 59: ĐIỀU KHÔNG THỂ NGỜ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 60: VIỆC NGOÀI Ý MUỐN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 61: GIỮ BÍ MẬT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 62: CÓ CHÚT MẤT MÁT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 63: NIỆM CHÚ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 64: MỆT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 65: MUA SÁCH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 66: XEM TUỒNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 67: CHÂN TƯỚNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 68 : BẠI LỘ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 69: TIN VUI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 70: ƯỚC NGUYỆN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 71: CHIA GIƯỜNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 72: THAI NGHÉN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 73: LÀM NŨNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 74 : ÔN HUYỀN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 75: PHỦ NHẬN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 76: ĐỘNG CƠ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 77: DO DỰ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 78: GIẢM XUỐNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 79: GỢI Ý

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 80: ĐƯỜNG ĐỆ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 81: GHEN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 82: NHỊ TẨU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 83: ÁY NÁY

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 84: ĐIỂM KHẢ NGHI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 85: TRUYỀN LỜI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 86: TỈNH NGỘ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 87: ĐẠI YẾN GIAO THỪA

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 88: XEM TƯỚNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 89: BỎ LỆNH CẤM

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 90 : NGUYÊN NHÂN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 91: Ý TRỜI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 92: TẾT NGUYÊN TIÊU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 93: TRỢ LỰC

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 94: NGHĨ LẠI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 95 : TIÊU DUỆ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 96: CHẤM DỨT

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 97: LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 98: VỀ CUNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 99: TRẠNG NGUYÊN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 100: LÀM MAI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 101: DỌN ĐI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 102: TỰ XÉT LẠI BẢN THÂN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 103: THAY ĐỔI CÁCH GỌI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 104: THEO THỨ TỰ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 105: KINH NGẠC

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 106: VỀ KINH

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 107: CHỈ VÌ MÓN ĐẬU

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 108: ĐOÀN TỤ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 109: MÙA HÈ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 110: PHÚC NINH CÔNG CHÚA

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 111 PN1: TIÊU THU THẦN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 112 PN2: LỚP HỌC TRONG CUNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 113 PN3: CỐ AN CHI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 114 PN4: THÁI TỬ NỘI QUÂN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 115 PN5: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 116 PN6: HIỂU LẦM KHÔNG ĐÁNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 117 PN7: MANG THAI

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 118 PN8: SINH CON

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 119 PN9: LÀM SAO NÓI THAY

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 120 PN10: TÌM XUẤT THÂN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 121 PN11: NGŨ THIẾU GIA

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 122 PN12:: CỐ LẠC

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 123 PN13: ÁC MỘNG

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 124 PN14: ĐÀO NGUYÊN THÔN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 125 PN15: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 126 PN16: CÂN NHẮC KỸ

Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – CHƯƠNG 127 PN17: NỖI OAN CỦA CỐ TƯƠNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here