Long luyến long (Rồng x Rồng)

0
75

Long luyến long

Tác giả: ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Nàng nào dịch qt tên tác giả này ra được pm mình nha để mình sửa lại. Mình cũng không biết tác giả này rốt cục tên gì nữa

Editor: Tiểu Mộc

Thể loại: xuyên không, hài

Tình trạng bản dịch: Hoàn

VĂN ÁN

Vì ham ăn mà đồng ý xuyên không

Tỷ phu nói xuyên về đường triều mà ta lại đến Thánh Hướng

Không sao, có ăn là được

Cả hai một ở tương lai một ở quá khứ cuối cùng cũng gặp được người định mệnh.

Trời định Cô Tinh bạn tử thành thiên

Ban thưởng tử hiên càng thời không

Kinh thế chi luyến Tường Long bảo

Khóa thế nhân duyên long luyến long

(Văn án tự mình viết a)

 

Long luyến long (Rồng x Rồng) – CHƯƠNG 1

Long luyến long (Rồng x Rồng) – CHƯƠNG 2

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here