Hình bóng

0
60

Hình Bóng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung.

Độ dài: 51 chương

Nếu bạn định lướt qua câu chuyện này thì hãy giành ít phút đọc review và spoil siêu có tâm của Tinhvặn để biết mình sắp bỏ lỡ điều gì nha. ❤

Nhân vật chính: Lý Dật Sơ, Lương Huyên

Nhân vật phụ: Hứa Phán, Lộ Tân, Lương Trường Bình, Lưu Phàm

Tình trạng bản dịch: Hoàn ❤

Nguồn: Kho tàng đam mỹ – Fanfic / Kinzie

Văn án:

“Khi một người được nhớ đến

Dù biết hay không biết

Đều ở trong tim người tưởng niệm.”

–Mộc Tâm-

Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.

***

 

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 1

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 2

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 3

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 4

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 5

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 6

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 7

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 8

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 9

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 10

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 11

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 12

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 13

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 14

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 15

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 16

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 17

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 18

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 19

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 20

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 21

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 22

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 23

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 24

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 25

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 26

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 27

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 28

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 29

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 30

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 31

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 32

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 33

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 34

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 35

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 36

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 37

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 38

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 39

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 40

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 41

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 42

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 43

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 44

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 45

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 46

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 47

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 48

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 49

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 50

Hình Bóng – HÌNH BÓNG – CHƯƠNG 51 (TOÀN VĂN HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here