Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn

0
92

Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn

Vũ Điền Quân | Natane

Thể loại: võng phối, phúc hắc công x tạc mao thụ

Văn án

Đầu năm up thêm một truyện đây ~ vẫn là truyện ngắn ấm ấp mười ngàn chữ dứt điểm ~(づ ̄ 3 ̄)づ

Tạc mao thụ x ẩn nhẫn công (?) rải chút hơi hướm võng phối

P.s: truyện này không cho cải biên đăng lại, mong bà con thông cảm (~ ̄(OO) ̄)ブ

Tag

Từ khóa: Nhân vật chính: Mao Nhung, Diệp Nhẫn | Phụ: | Khác:

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 1: ĐỊNH CHẾ MỞ RA

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 2: MAO NHUNG LẠI XÙ LÔNG

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 3: MAO NHUNG LẠI XÙ LÔNG

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 4: MAO NHUNG LẠI XÙ LÔNG

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 5: MAO NHUNG LẠI XÙ LÔNG

Phương pháp nuôi tạc mao thụ đúng đắn – CHƯƠNG 6: MAO NHUNG BỊ CHIẾM ĐÓNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here