Vô diêm nam tình sự

0
75

Tác phm: VÔ DIÊM NAM TÌNH SỰ

Tác gi: HỮU HẠ

Dch gi: QT

EditGIANGTHUY

Thể loại: đam mỹ cổ trang, xuyên không, cung đình, bình phàm thụ, đế vương công, 1×1, HE.

 [ Văn án ]

Trong một lần gặp tai nạn, Thi Vũ xuyên qua nhập vào thân xác của một nam nhân dung mạo bình thường tên Ninh Băng.  Mà Ninh Băng lại là một phi tử bị đày vào lãnh cung. Thi Vũ cũng tự giác chấp nhận vận mệnh trở thành một xuy phi lạnh lẽo, bình yên sống những ngày tháng vô âu vô lo của mình….

Không ngờ vị phu quân vương thượng đại nhân không biết ở năm nào tháng nào vào một ngày nào đó lại chú ý đến hắn, cuộc sống bình yên của hắn cư nhiên cũng không còn…..

Vô diêm nam tình sự – TIẾT TỬ

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 1

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 2

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 3

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 4

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 5

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 6

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 7

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 8

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 9

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 10

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 11

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 12

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 13

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 14

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 15

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 16

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 17

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 18

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 19

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 20

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 21

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 22

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 23

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 24

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 25

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 26

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 27

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 28

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 29

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 30

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 31

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 32

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 33

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 34

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 35

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 36

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 37

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 38

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 39

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 40

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 41

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 42

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 43

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 44

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 45

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 46

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 47

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 48

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 49

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 50

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 51

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 52

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 53

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 54

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 55

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 56

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 57

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 58

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 59

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 60

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 61

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 62

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 63

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 64

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 65

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 66

Vô diêm nam tình sự – CHƯƠNG 67

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here