Hẹn hò với chồng cũ

0
168

Tên gốc: Cùng chồng trước nói thương yêu

Tác giả: Hào Tuyết

Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên( từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược(cả công và thụ), 1×1, HE.

Nguồn: Hạ Nguyệt

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chương + 3 phiên ngoại

-VĂN ÁN-

Dốc hết cả đời yêu anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện buồn cười cỡ nào, vẫn cho rằng tình yêu của mình có thể cảm động anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện vô lý đến cỡ nào, vẫn cho rằng cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa con cũng sẽ trở thành vật ký thác giữa hai ta, đến chết mới phát hiện ra chuyện này là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Cả đời mệt mỏi, tôi đã chẳng thể lại yêu, tất cả đều cho nó trở lại điểm xuất phát đi.

Nhưng vì sao đột nhiên lại chạy đến hệ thống Bậc thầy điểm tâm ngọt này làm gì?

Hẹn hò với chồng cũ – MỞ ĐẦU.

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 1:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 2:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 3:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 4:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 5:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 6:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 7:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 8:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 9:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 10:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 11:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 12

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 13

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 14

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 15:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 16

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 17

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 18:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 19:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 20:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 21:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 22:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 23

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 24

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 25: CÙ VÂN TÂM

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 26: NGƯỜI QUEN CŨ

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 27:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 28:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 29:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 30:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 31:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 32:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 33:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 34:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 35:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 36:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 37:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 38:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 39:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 40:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 41:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 42:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 43:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 44:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 45: PHIÊN NGOẠI —— KIẾP TRƯỚC CỦA LEBLAN (THƯỢNG).

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 46: PHIÊN NGOẠI—— KIẾP TRƯỚC CỦA LEBLAN (HẠ)

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 47:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 48:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 49:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 50:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 51:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 52

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 53:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 54:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 55:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 56:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 57:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 58:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 59

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 60:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 61:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 62:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 63

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 64:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 65:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 66:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 67:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 68:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 69

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 70:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 71:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 72:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 73:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 74

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 75:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 76:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 77:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 78:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 79:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 80:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 81:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 82:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 83:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 84:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 85:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 86:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 87:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 88:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 89:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 90:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 91: PHIÊN NGOẠI MỘT – CUỘC SỐNG LÀM CHA CỦA LEBLAN:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI HAI – CUỘC ĐỜI CỦA BẠCH ÁNH:

Hẹn hò với chồng cũ – CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI BA – MƯỜI NĂM SAU:

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here