Mạt thế trọng sinh lộ

0
61

[Hoàn] Mạt Thế Trọng Sinh Lộ-Mộc Diêu

Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Tác giả: Mộc Diêu

Editor: Bạch Mai

Beta: Lục Thu, Bạch Mai

Design bìa: ChanC

QT+Raw: dithanbangdanilam.wordpress.com

Tình trạng: Hoàn

Edit: Hoàn.

Số chương: 85 chương

~~~

 

Văn án:

Trọng sinh trở về thời kì mạt thế, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại không dự đoán được mạt thế cuối cùng lại đến sớm hơn.

Có dị năng không gian khác thường, có người thân lẫn tình người, có bạn bè có đồng đội, phải sống sót mới là đạo lý.

Chú thích: Chủ thụ, niên hạ, 1vs1, HE.

Nội dung nhãn: Mạt thế sống lại.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Từ Dương, Hạ Duyên Phong. Khác: Mạt thế, trọng sinh, niên hạ, không gian.

~~~

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 1

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 2

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 3

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 4

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 5

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 6

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 7

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 8

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 9.

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 10.

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 11

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 12

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 13

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 14

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 15

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 16

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 17

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 18

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 19

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 20

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 21

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 22

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 23

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 24.

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 25

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 26

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 27

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 28

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL- CHƯƠNG 29

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 30

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 31

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 32

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 33

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 34

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 35

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 36

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 37

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 38

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 39

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 40

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 41

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 42

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 43

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 44

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 45.

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 46

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 47

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 48

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 49

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 50

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 51

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 52

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 53

Mạt Thế Trọng Sinh – BẢO VỆ: MTTSL-CHƯƠNG 54 (H)

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 55

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 56

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 57

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 58

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 59

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 60

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 61

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 62

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 63

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 64

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 65

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 66

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 67

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 68

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 69

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 70

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 71

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 72

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 73

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 74

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 75

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 76

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 77

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 78

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 79

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 80

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 81

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 82

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 83

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 84

Mạt Thế Trọng Sinh – MTTSL-CHƯƠNG 85

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here