Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta

0
81

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA?!

(Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ)

Tác giả: Lưu Tự

Thể loại: Hài văn, HE. [R: truyện toàn ngược nha các tềnh iêu… *nhăn nhở*]

Tình trạng: Hoàn (Chính văn 12 chương + Phiên ngoại)

Edit: Robin (Cực Lạc Cung)

 

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – TỰ CHƯƠNG

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 1.《 NGƯỢC CHI KHỞI SÀNG THƯỢNG HỌC THIÊN 》

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 2.《 NGƯỢC CHI DƯỠNG GIA HỒ KHẨU THIÊN 》

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 3.《 NGƯỢC CHI SIÊU THỊ CẤU VẬT THIÊN 》

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 4.《 NGƯỢC CHI KHẢO THÍ TÁC TỆ THIÊN 》

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 5.THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI HOAN ĐỘ THÁNH ĐẢN THIÊN

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 6.THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI TƯƠNG ƯỚC ĐỘ GIẢ THIÊN

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 7.THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI CHINH CHINH THỤ NAN KÝ < THƯỢNG >

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 8.THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI CHINH CHINH THỤ NAN KÝ < HẠ >

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 9.THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI TIÊU VÂN TRỪ ĐẬU KÝ

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 10. THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI HẢO NHÂN NGÃ ÁI THIÊN B

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 11. THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI ÁI NGÃ TỰU TỐ THIÊN

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 12. THÙY NGƯỢC LIỄU NGÃ ĐÍCH TIỂU THỤ CHI CHINH CHINH SẮC DỤ THIÊN < TOÀN >

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – CHƯƠNG 13

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here