Đi đâu về đâu

0
298

Đi Đâu Về Đâu

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngục giam, ngược

Cảnh báo: Có yếu tố nhạy cảm, phụ tử, NP, SM, vạn nhân mê thụ. Ngôn từ trẻ trâu.

Edit: Hy Hy

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 1

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 2

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 3

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 4

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 5

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 6

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 7

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 8.1

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 8.2: NGOẠI TRUYỆN 1: FLORENCE (1)

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 8.3: NGOẠI TRUYỆN 1: FLORENCE (2)

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 9

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 10

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 11

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 12

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 13

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 14

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 15

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 16.1

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 16.2 : NGOẠI TRUYỆN 2 – KYOTO (1)

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 16.3 : NGOẠI TRUYỆN 2 – KYOTO (2)

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 17

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 18

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 19

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 20

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 21

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 22

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 23.1

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 23.2 : NGOẠI TRUYỆN 3 – Ả RẬP

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 24

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 25

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 26

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 27

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 28

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 29

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 30

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 31

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 32.1

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 32.2: NGOẠI TRUYỆN 4 – SICILIA

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 33

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 34

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 35

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 36

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 37

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 38

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 39

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 40

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 41

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 42

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 43

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 44

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 45

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 46

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 47

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 48

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 49

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 50

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 51

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 52

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 53

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 54

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 55

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 56

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 57

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 58

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 59

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 60

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 61

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 62: KẾT THÚC

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 63: TỪ GÓC NHÌN KHÁC: BLADE (1)

Đi đâu về đâu – CHƯƠNG 64: TỪ GÓC NHÌN KHÁC – NANH SÓI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here