[Vampire Knight đồng nhân] His eyes

0
82

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes

Edit: Nguyễn Anh

Genre : Romance

Rating : M

Warning : Trong fic có những cảnh Ya rất nặng nên mình sẽ phải cảnh báo trước cho các bạn.

Pairing : KanamexZero

Summary: Kaname không thể nào gạt bỏ Zero ra khỏi tâm trí mình và anh cũng không hiểu tại sao.

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 1 : HIS EYES

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 2: HIS DREAM

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 3: HIS BLOOD

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 4 : HIS LIE

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 5 : HIS TASTE

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 6 : HIS DESIRE

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 7: HIS BEHAVIOR

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 8 : HIS MISTAKE

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 9 : HIS DECISION

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 10 : HIS REACTION

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 11

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 12: HIS REVELATION

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 13: HIS LONELINESS

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 14 : HIS SMILE

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 15

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 16

[Vampire Knight đồng nhân] His eyes – CHƯƠNG 17

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here