Thẳng nam bị công lược sổ tay

0
99

THẲNG NAM BỊ CÔNG LƯỢC SỔ TAY

THỰC NGUYỆT

Nguồn: Hủ Giới

Thể loại: khoái xuyên, hệ thống, du hí, NP trá hình, hắc ám hệ, thoan thoát

Couple: Tinh phân xà tinh bệnh công x Mặt than thổ tào thụ ( công bị đa nhân cách )

Edit: Ellie & Nellchan

Translate: QT

Bản gốc: Hoàn (CV + PN)

Bản dịch: Hoàn toàn văn

LINH TINH

Thật sự rất thích truyện này ah~~~ Anh công nào cũng thật tuyệt vời!!!!!! E hèm, thật ra là ta rất thích độc chiếm d*c của anh công nha~ ^^ 

Thụ cũng rất dễ thương, bề ngoài mặt than mà bên trong lại rất phong phú và đa dạng

Thêm một hố mới nữa, không chắc sẽ hoàn nhưng ta sẽ cố gắng ah~

VĂN ÁN

Một ngày một tháng một năm nào đó, một thằng ra vẻ là thẳng nam nhặt được một món trò chơi, bất hạnh xuyên qua, chấm hết.

Công lược trò chơi yêu cầu, chỉ cần bạn dựa theo cốt truyện ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì bạn có thể an toàn về nhà.

Vì thế, thẳng nam cầm sổ tay công lược, bắt đầu hành trình xuyên qua dài liên miên của cậu.

Thế giới đầu tiên, cậu xuyên thành một con cá, nhiệm vụ là… Bẻ cong thẳng nam

Thế giới thứ hai, cậu xuyên thành một học sinh nam trung học, nhiệm vụ là… Bẻ cong thẳng nam

Thế giới thứ ba, cậu xuyên đến Ai Cập, nhiệm vụ là… Bà mẹ nhà mày có thể cho ông đây một em gái mềm mại hay không!!

Thân là thẳng nam lại đi bẻ cong thẳng nam người ta thật tổn thương a, tiết tháo hết sạch, tam quan bị tàn phá người ta cũng thật tổn thương đó.

Xuyên qua cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là khi bạn gặp phải đa số nhiệm vụ lừa bịp hạn chót, vậy thì càng chơi không vui a.

Vì thế, khi tiết tháo của thẳng nam hết sạch sành sanh, sau khi tự cho là đã hoàn thành trò chơi, lại phát hiện, bà mẹ nhà mày trái tim thẳng nam của ông trước đây sao giờ ông không thấy a TAT

Tên của nguyên văn là:

《 360 loại phương pháp công lược thẳng nam 》

《 Bạn nam mặt than cùng các bạn trai phi nhân loại của bạn ấy 》

《 Lấy gì để bẻ cong em đây, mặt than của anh 》

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 1

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 2

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 3

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 4

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 5

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 6

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 7

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 8

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 9

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 10

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 11

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 12

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 13

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 14

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 15

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 16

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 17

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 18

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 19

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 20

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 21

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 22

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 23

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 24

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 25

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 26

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 27

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 28. NAM HẬU AI CẬP ( MỘT )

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 29

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 30

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 31

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 32

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 33

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 34

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 35

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 36

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 37

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 38

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 39

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 40

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 41

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 42

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 43

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 44

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 45

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 46

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 47

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 48

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 49

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 50

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 51

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 52

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 53

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 54

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 55

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 56

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 57

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 58

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 59

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 60

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 61

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 62

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 63

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 64

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 65

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 66

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 67

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 68

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 69

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 70

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 71

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 72

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 73

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 74

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 75

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 76

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 77

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 78

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 79

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 80

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 81

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 82 — KẾT CỤC

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 83 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 84 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 85 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 86 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 87 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 88 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 89 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 90 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 91 PN1: ÁN GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 92 PN2: MỘT NGÀY CỦA LÝ CẢNH QUAN

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 93 PN2: MỘT NGÀY CỦA LÝ CẢNH QUAN

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 94 PN2: MỘT NGÀY CỦA LÝ CẢNH QUAN

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 95 PN2: MỘT NGÀY CỦA LÝ CẢNH QUAN

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 96 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 97 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 98 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 99 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 100 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

Thẳng nam bị công lược sổ tay – CHƯƠNG 101 PN3: BẠN CÙNG PHÒNG TINH PHÂN CỦA TUI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here