Phi điển hình tính S

0
70

Phi điển hình tính S

Tác giả: Thanh Du

Thể loại: Võng du, chủ công, điều giáo, quỷ súc.

Độ dài:  57 chap hoàn. (1 chap dài hơn bình thường)

Editor: Pas Demander, Cuồng Thất

Beta: Rin

Tình trạng: Hoàn luôn rồi =]]]

Văn án:

Nhân vật chính xuyên không vào game điều giáo SM cao H và trở thành Boss trong game đó. Hắn cố gắng không làm game thay đổi nhưng tất cả các nhân vật đều được “hạnh phúc”.

Review: Cảnh báo bộ truyện này thuộc dạng phi lãng mạn, hài(?), tam quan bất chính (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan) có thể làm hư trẻ con, đề nghị tẩy não sau khi xem và nhất là không bắt chước. Truyện bao gồm nhiều thể loại biến thái điều giáo, bắt cóc, giam cầm, quỷ súc… Truyện thuộc thể loại NP (N là dương vô cùng) hoặc No CP tùy các bạn thích gọi thế nào thì gọi. Nhân vật chính cực kỳ S (ngụy?), công bên ngoài lạnh lùng cực cool-bên trong thổ tào, các nhân vật thụ khác thuộc tính M, thỏa mãn tất cả các thể loại thụ (M nặng, trung khuyển, thánh mẫu, quỷ súc…). Trong truyện tất cả các nhân vật đều là xử nam, dù là cúc hay dưa. Kết thúc bất ngờ, phát triển phi lô gic, đề nghị mua bảo hiểm sẵn trước khi nhảy hố!

 

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 1

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 2

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 3

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 4

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 5

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 6

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 7

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 8

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 9

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 10

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 11

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 12

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 13

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 14

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 15

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 16

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 17

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 18

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 19

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 20

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 21

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 22

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 23

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 24: NHẶT ĐƯỢC MỘT PHẾ VẬT.

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 25

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 26

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 27

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 28

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 29

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 30

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 31

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 32

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 33

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 34

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 35

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 36: DIỆT KHÔNG HẾT XÚC TUA, CHẶT KHÔNG ĐỨT “YÊU”

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 37

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 38

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 39

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 40

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 41

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 42

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 43

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 44

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 45

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 46

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 47

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 48

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 49

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 50

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 51

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 52

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 53

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 54

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 55

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 56

Phi điển hình tính S – CHƯƠNG 57

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here