[JX3 – Kiếm võng tam đồng nhân] – Tú sắc | Thất tú

0
52

[JX3] Tú sắc

Thư danh: Tú sắc [Thất tú – do tác giả mới đổi]

Tác giả: SISIMO

Thể loại: xuyên qua thời không, xuyên sách, Tây huyễn, ma pháp, mỹ cường, 1×1, chủ thụ, song khiết, HE

Cp: Xavier x Diệp Lâm

Nguồn raw + qt: Vnsharing

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Lyl

Một số tên trong truyện sẽ được để nguyên Hán Việt vì nhiều lý do, và ai ko thích thì có thể góp ý, nếu Lyl cảm thấy thuần Việt hay hơn thì sẽ sửa lại ^^

Một số hệ thống trong truyện (từ thấp đến cao):

Tiền tệ: đồng tệ – ngân tệ – kim tệ

Ma pháp sư: Ma pháp học đồ – ma pháp sư sơ cấp – ma pháp sư trung cấp – ma pháp sư cao cấp – đại ma pháp sư – ma đạo sư – đại ma đạo sư – pháp thánh (thánh ma đạo sư)

Kiếm sĩ: kiếm sĩ cấp 1 – cấp 2 – cấp 3 – cấp 4 – cấp 5 – cấp 6 – cấp 7 – cấp 8 – cấp 9 – cấp 10 – cấp 11 (thứ kiếm thánh) – kiếm thánh

Tước vị: nam tước – tử tước – bá tước – hầu tước – công tước

 

[JX3] Tú sắc – [VĂN ÁN] TÚ SẮC

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 1

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 2

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 3

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 4

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 5

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 6

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 7

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 8

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 9

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 10

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 11

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 12

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 13

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 14

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 15

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 16

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 17

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 18

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 19

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 20

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 21

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 22

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 23

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 24

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 25

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 26

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 27

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 28

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 29

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 30

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 31

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 32

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 33

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 34

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 35 – 40

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 41 – 43

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 44 – 46

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 47 – 48

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 49 – 50

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 51 – 52

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 53 – 54

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 55

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 56

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 57

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 58

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 59

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 60

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 61

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 62

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 63

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 64

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 65

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 66

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 67

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 68

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 69

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 70

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 71

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 72

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 73

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 74

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 75

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 76

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 77

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 78

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 79

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 80

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 81

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 82

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 83

[JX3] Tú sắc – TÚ SẮC CHƯƠNG 84

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here