Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi

0
71

Hữu chủng tả đồng nhân nhĩ hữu chủng khai môn a

(Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi!)

Tác giả: Thất Lưu

Nguồn: Kinzie

Editor: Shuu

Văn án:

Có giỏi thì viết đồng nhân đi, có giỏi thì mở cửa ra đi!

Có giỏi thì mở cửa ra đi, có giỏi thì làm GAY đi!

Có giỏi thì làm GAY đi, liền cùng một chỗ a!

Cả đời Chu Nam Kinh cũng không nghĩ được cuộc sống lại phát sinh nhiều chuyện khiến cho mình không thể tưởng tượng nổi đến như vậy, thế nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện, yêu đương một người đàn ông. Mở ngoặc, ở trên mạng, đóng ngoặc.

Nội dung: Võng phối.

Nhân vật chính: Chu Nam Kinh.

Nhân vật phụ: Ôn Hướng Hoa, Lý Qua Qua, Mộ Trường Kim, Trường Kiếm, ừm, có gì nghĩ tiếp..

Cái khác: Võng văn, đại thần, tra,…

CP: Biệt nữu yêu tự kỷ đại thần tác gia công x Hoan thoát cao phú soái võng phối đại thần thụ, thụ truy công

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 1. CÓ GIỎI THÌ VIẾT ĐỒNG NHÂN

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 2. CÓ GIỎI THÌ FOLLOW

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 3. CÓ GIỎI THÌ GIẢ MẠO TÔI.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 4: CÓ GIỎI THÌ KẾT HẢO HỮU

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 5. CÓ GIỎI THÌ GIA NHẬP

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 6. CÓ GIỎI THÌ THÊM KÊNH

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 7. CÓ GIỎI ĐẾN VÔ NGHĨA

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 8. CÓ GIỎI ĐẾN PHỎNG VẤN

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 9. CÓ GIỎI ĐẾN KẾT HÔN

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 10. CÓ GIỎI CHO ĐIỂM THẤP

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 11. CÓ GIỎI THÌ TRUY TÔI .

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG THỨ NHẤT 2234 CHỮ (VÌ QUÁ NGẮN NÊN CHƯƠNG THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC CHO QUA), CHƯƠNG HAI 1721 CHỮ, CHƯƠNG BA 712 CHỮ….

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 12. CÓ GIỎI THÌ NGHE KỊCH.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 13. CÓ GIỎI ĐẾN SIPI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 14. CÓ GIỎI THÌ GỬI QUÀ.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 15. CÓ GIỎI THÌ TRỒNG DƯA.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 16. CÓ GIỎI THÌ TINH PHÂN

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 17. CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG CÓ MẠCH PHU

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 18. CÓ GIỎI THÌ XEM VIDEO

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 19. CÓ GIỎI THÌ GẶP MẶT

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 20. CÓ GIỎI THÌ CHỤP ẢNH.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 21. CÓ GIỎI THÌ LẤY ẢNH CHỤP

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 22. CÓ GIỎI THÌ NẤU CƠM.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 23. CÓ GIỎI NÓI VỀ MỐI TÌNH ĐẦU.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 24. PHIÊN NGOẠI TRUYỀN THUYẾT

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 25. CÓ GIỎI THÌ TỚI FES.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 26. CÓ GIỎI CHIẾN ĐAM MỸ.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 27. CÓ GIỎI NGHĨ ĐẾN TÔI.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG MỘT ĐÃ ĐỌC ĐẾN BẢY TÁM LẦN, NHƯNG CẬU VẪN LUYẾN TIẾC DI XUỐNG DƯỚI, NHÌN DÒNG CHỮ CỦA HỆ THỐNG “XIN LỖI KHÔNG CÓ CHƯƠNG TIẾP THEO”, THẬT CHỈ MUỐN ĐẬP NÁT CÁI ĐIỆN THOẠI.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 28. CÓ GIỎI THÌ CHẠY VỀ

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 29. CÓ GIỎI “MI” MỘT CÁI.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 30. CÓ GIỎI THÌ MỞ CỬA.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 31. CÓ GIỎI LÀM THỔ HÀO.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 32. CÓ GIỎI THÂM TỈNH BĂNG

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 33. CÓ GIỎI LẠI TINH PHÂN.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 34. CÓ GIỎI THÌ BẠI LỘ.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 35. CÓ GIỎI ĐẾN BẮC KINH.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 36. CÓ GIỎI THÌ LẤY CỚ

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 37. CÓ GIỎI THÌ ĐI KÍ TẶNG.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 38. CÓ GIỎI THÌ TỚI GẶP TÔI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 39. CÓ GIỎI THÌ MUA PHÒNG.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 40. CÓ GIỎI THÌ LÀM GAY.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 41. CÓ GIỎI GỌI ĐIỆN THOẠI.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 42. CÓ GIỎI THÌ THÍCH CẬU.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 43. CÓ GIỎI THÌ THÔNG BÁO.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 44. CÓ GIỎI VIẾT VĂN MỚI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 45. CÓ GIỎI MỞ CỬA A

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 46. CÓ GIỎI MỞ CỬA A

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 47. CÓ GIỎI THÌ ĐI GẶP ”MẶT”.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 48. CÓ GIỎI THÌ RA MỞ CỬA.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 49. CÓ GIỎI THÌ TÌM CHẾT.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 50. CÓ GIỎI THÌ MANG VỀ

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 51. CÓ GIỎI NGỪNG RA CHƯƠNG

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 52. CÓ GIỎI THÌ UỐNG THUỐC

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 53. CÓ GIỎI THÌ TRẢ GIÁ.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 54. TUI LÀ PHIÊN NGOẠI – KUN

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 55. CÓ GIỎI THÌ YÊU ĐI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 56. CÓ GIỎI XOA XOA XOA

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 57. CÓ GIỎI THÌ LƯỚT WEIBO

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 58. CÓ GIỎI THÌ YÊU ĐƯƠNG NGHIÊM TÚC ĐI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 59. CÓ GIỎI NGHIÊM TÚC GIẢI THÍCH ĐI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 60. NGHĨ KHÔNG RA TÊN CHƯƠNG

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 61. CÓ GIỎI Ở CHUNG ĐI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 62. CÓ GIỎI HÔN TÔI ĐI

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 63. CÓ GIỎI VIẾT ĐỒNG NHÂN.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 64 PN1. GIẤC MƠ CỦA LÝ QUA QUA.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 65 PN2. TÍNH HƯỚNG CỦA LÝ QUA QUA.

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 66 PN3. ÔN HƯỚNG HOA

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 15

Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi – CHƯƠNG 67 PN4. PHIÊN NGOẠI CUỐI CÙNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here