Siêu sao | Cự tinh – Vạn Diệt Chi Thương

0
107

Siêu Sao (Cự Tinh)

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, minh tinh văn, nhất thụ tam công, cường cường, nữ vương thụ, tra công biến thành trung khuyển, HE.

Dịch: QT đại ca

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án

Ảnh đế quốc tế Đường Phong vì bệnh tim mà qua đời,

Tỉnh lại phát hiện bản thân biến thành một tiểu minh tinh xuống dốc,

Nếu sống lại vậy nên quý trọng cơ hội ông trời ban tặng,

Tùy ý hưởng thụ cuộc sống, một lần nữa bước lên đỉnh cao của siêu sao.

QUYỂN I – Siêu sao sống lại

Siêu sao – CHƯƠNG 1

Siêu sao – CHƯƠNG 2: XUẤT VIỆN

Siêu sao – CHƯƠNG 3: GIẤC MỘNG HOANG ĐƯỜNG

Siêu sao – CHƯƠNG 4

Siêu sao – CHƯƠNG 5: GIAO DỊCH MỚI (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 6: GIAO DỊCH MỚI (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 7: CHARLES (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 8: CHARLES (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 9: CHARLES (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 10: LỤC THIÊN THẦN (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 11: LỤC THIÊN THẦN (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 12: CA TRẦN (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 13: ĐÁNH CƯỢC

Siêu sao – CHƯƠNG 14: Ở CHUNG VUI VẺ

Siêu sao – CHƯƠNG 15

Siêu sao – CHƯƠNG 16

Siêu sao – CHƯƠNG 17

Siêu sao – CHƯƠNG 18

Siêu sao – CHƯƠNG 19

Siêu sao – CHƯƠNG 20

Siêu sao – CHƯƠNG 21

Siêu sao – CHƯƠNG 22

Siêu sao – CHƯƠNG 23: THIÊN SỨ CỦA HẮN

Siêu sao – CHƯƠNG 24: NGẢ BÀI

Siêu sao – CHƯƠNG 25: DIỄN THỬ ( 1 ).

Siêu sao – CHƯƠNG 26 DIỄN THỬ ( 2 )

Siêu sao – CHƯƠNG 27: GẶP LẠI “BẠN CŨ”

Siêu sao – CHƯƠNG 28: ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG: THỬ THÁCH HÔN MÔI ( 1 )

Siêu sao – CHƯƠNG 29: THỬ THÁCH HÔN MÔI ( 2 )

Siêu sao – CHƯƠNG 30: AI MUỐN NGỒI XE CỦA ANH ( 1 )

Siêu sao – CHƯƠNG 31: AI MUỐN NGỒI XE CỦA ANH ( 2 )

Siêu sao – CHƯƠNG 32: BA NGƯỜI THÀNH HỌA

Siêu sao – CHƯƠNG 33: TÌNH NHÂN TRONG MỘNG ( NHẤT )

Siêu sao – CHƯƠNG 34 TÌNH NHÂN TRONG MỘNG (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 35 : CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 36: CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 37: CÁC LOẠI TÂM TƯ

Siêu sao – CHƯƠNG 38: CÁC LOẠI TÂM TƯ (NHỊ)

Siêu sao – CHƯƠNG 39: TRẦN MINH HÚC

Siêu sao – CHƯƠNG 40: TÂM ĐỘNG

Siêu sao – CHƯƠNG 41: CẢNH QUAY ĐẦU TIÊN (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 42: CẢNH QUAY ĐẦU TIÊN (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 43 CẢNH QUAY ĐẦU TIÊN (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 44 LỤC TỔNG, CHÀO ANH (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 45 LỤC TỔNG, CHÀO ANH (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 46 LỤC TỔNG, CHÀO ANH (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 47

Siêu sao – CHƯƠNG 48

Siêu sao – CHƯƠNG 49

Siêu sao – CHƯƠNG 50

Siêu sao – CHƯƠNG 51 ĐỐ KỊ (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 52 ĐỐ KỊ (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 53 VÀO Ở LỤC GIA (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 54 VÀO Ở LỤC GIA (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 55 BÔI THUỐC (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 56 BÔI THUỐC (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 57 TÂN HOAN

Siêu sao – CHƯƠNG 58

Siêu sao – CHƯƠNG 59 BÀN ĂN BỐN NGƯỜI (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 60 BÀN ĂN BỐN NGƯỜI (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 61 ÁC NGÔN ÁC NGỮ

Siêu sao – CHƯƠNG 62 CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 63 CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 64 BAN HUẤN LUYỆN SIÊU SAO

Siêu sao – CHƯƠNG 65

Siêu sao – CHƯƠNG 66

Siêu sao – CHƯƠNG 67

Siêu sao – CHƯƠNG 68

Siêu sao – CHƯƠNG 69

Siêu sao – CHƯƠNG 70

Siêu sao – CHƯƠNG 71

Siêu sao – CHƯƠNG 72 – TÌNH NHÂN TRONG MỘNG [NHỊ]

Siêu sao – CHƯƠNG 73 – TÌNH NHÂN TRONG MỘNG (TAM)

Siêu sao – CHƯƠNG 74: LỰA CHỌN NGOÀI Ý MUỐN

Siêu sao – CHƯƠNG 75 – GẦN LÀ BẮT ĐẦU

Siêu sao – CHƯƠNG 76 NHIỆT LIỆT THẢO LUẬN

Siêu sao – CHƯƠNG 77 KHÓA HỌC ÂM NHẠC

Siêu sao – CHƯƠNG 78 KHÓA HỌC ÂM NHẠC (NHỊ)

Siêu sao – CHƯƠNG 79 RƠI

Siêu sao – CHƯƠNG 80 BÔI ĐEN

Siêu sao – CHƯƠNG 81 KISS KISS (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 82 KISS KISS (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 83 NGHI HOẶC

Siêu sao – CHƯƠNG 84 NHỚ KỸ XẾP HÀNG (1)

Siêu sao – CHƯƠNG 85 NHỚ KỸ XẾP HÀNG (2)

Siêu sao – CHƯƠNG 86 NHỚ KỸ XẾP HÀNG (3)

Siêu sao – CHƯƠNG 87 ĐI NƯỚC MỸ

Siêu sao – CHƯƠNG 88 CẬU ĐÃ TRỞ VỀ

Siêu sao – CHƯƠNG 89 TÔI LÀ NGƯỜI TRẢ TIỀN

Siêu sao – CHƯƠNG 90 ĐẠT THÀNH HỢP TÁC

Siêu sao – CHƯƠNG 91 UỐNG CÀ PHÊ TÂM SỰ (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 92 UỐNG CÀ PHÊ TÂM SỰ (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 93 ALBERT (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 94 ALBERT (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 95 ALBERT (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 96 CẬU RẤT ĐƯỢC HOAN NGHÊNH (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 97 CẬU RẤT ĐƯỢC HOAN NGHÊNH (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 98 TRẦN MINH HÚC (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 99 TRẦN MINH HÚC (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 100 TÍNH THẦN BÍ

Siêu sao – CHƯƠNG 101 CHỤP ẢNH TẠP CHÍ

Siêu sao – CHƯƠNG 102 BA NGƯỜI

Siêu sao – CHƯƠNG 103 BA NGƯỜI (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 104 BA NGƯỜI (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 105

Siêu sao – CHƯƠNG 106 BA NGƯỜI (NĂM)

Siêu sao – CHƯƠNG 107

Siêu sao – CHƯƠNG 108 GIÓ MÁT

Siêu sao – CHƯƠNG 109 ĐỘT KÍCH (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 110 ĐỘT KÍCH (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 111 PHẢN KÍCH (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 112 PHẢN KÍCH (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 113 PHẢN KÍCH (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 114 MUỐN

Siêu sao – CHƯƠNG 115 BẮT CÓC (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 116 BẮT CÓC (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 117 BẮT CÓC (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 118 BẮT CÓC (BỐN)

Siêu sao – CHƯƠNG 119 TỰ CỨU (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 120 TỰ CỨU (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 121 TỰ CỨU (BA)

Siêu sao – CHƯƠNG 122 TỰ CỨU (BỐN)

Siêu sao – CHƯƠNG 123 CHÂN TƯỚNG (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 124 CHÂN TƯỚNG (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 125 QUAN TÂM

Siêu sao – CHƯƠNG 126 BAN HUẤN LUYỆN SIÊU SAO KẾT THÚC (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 127 BAN HUẤN LUYỆN SIÊU SAO KẾT THÚC (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 128 TÌNH NHÂN TRONG MỘNG KẾT THÚC

Siêu sao – CHƯƠNG 129 – ÁC MA ĐƯỜNG MÒN

Siêu sao – CHƯƠNG 130 – CẢN TRỞ (MỘT)

Siêu sao – CHƯƠNG 131 – CẢN TRỞ (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 132 – KINH DIỄM

Siêu sao – CHƯƠNG 133 – NHẬN THỨC CHUNG TRONG ĐÊM

Siêu sao – CHƯƠNG 134 – ĐỐI DIỄN

Siêu sao – CHƯƠNG 135 – CỐ Ý

Siêu sao – CHƯƠNG 136 – TIỂU ANNIE

Siêu sao – CHƯƠNG 137 – LẦN ĐẦU TIÊN ĐỐI DIỄN

Siêu sao – CHƯƠNG 138

Siêu sao – CHƯƠNG 139 – BẪY RẬP NGÔN NGỮ

Siêu sao – CHƯƠNG 140 – ĐÁNH CHẾT NGƯƠI

Siêu sao – CHƯƠNG 141 – YÊU CẦU NHO NHỎ

Siêu sao – CHƯƠNG 142 – BỮA SÁNG TÌNH YÊU

Siêu sao – CHƯƠNG 143 – CƠ DUYÊN

Siêu sao – CHƯƠNG 144 – ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Siêu sao – CHƯƠNG 145 – SINH NGHI

Siêu sao – CHƯƠNG 146 – BÍ MẬT CỦA KINO

Siêu sao – CHƯƠNG 147 – GHEN

Siêu sao – CHƯƠNG 148 – TỎ TÌNH

Siêu sao – CHƯƠNG 149 – TẢO MỘ

Siêu sao – CHƯƠNG 150 – SINH NHẬT VUI VẺ

Siêu sao – CHƯƠNG 151 – MỘT ĐÊM ĐIÊN CUỒNG

Siêu sao – CHƯƠNG 152 – BUỔI TỐI ĐIÊN CUỒNG (HAI)

Siêu sao – CHƯƠNG 153 – SAO ĐỔI NGÔI

Siêu sao – CHƯƠNG 154 – VẺ ĐẸP KHÔNG TRỌN VẸN

Siêu sao – CHƯƠNG 155 – BẪY RẬP

Siêu sao – CHƯƠNG 156 – GẶP HARVE

Siêu sao – CHƯƠNG 157 – CUỘC VIẾNG THĂM CỦA HARVE

Siêu sao – CHƯƠNG 158 – ĂN MÀY

Siêu sao – CHƯƠNG 159 – BẢN LĨNH LỜI THOẠI

Siêu sao – CHƯƠNG 160 – GIẤU KÍN

Siêu sao – CHƯƠNG 161 – PHÂN CẢNH Ở HOA VIÊN

Siêu sao – CHƯƠNG 162 – ĐÁNH NGƯƠI

Siêu sao – CHƯƠNG 163 – KẾT CỤC CỦA PHIM

Siêu sao – CHƯƠNG 164 – HÌNH CẢNH QUỐC TẾ IVAN

Siêu sao – CHƯƠNG 165 – BÍ MẬT NHO NHỎ

Siêu sao – CHƯƠNG 166 – DÒNG NƯỚC XIẾT GỢN SÓNG

Siêu sao – CHƯƠNG 167 – THỬ MỘT LẦN

Siêu sao – CHƯƠNG 168 – CHÓ SĂN (PAPARAZZI)

Siêu sao – CHƯƠNG 169 – LUẬN BÀN

Siêu sao – CHƯƠNG 170 – BẠN CŨ

Siêu sao – CHƯƠNG 171 – MẤT TÍCH

Siêu sao – CHƯƠNG 172 – NÙNG TÌNH MẬT Ý

Siêu sao – CHƯƠNG 173

Siêu sao – CHƯƠNG 174 – ĐẠI TỤ HỘI CỦA THẾ LỰC TÀ ÁC

Siêu sao – CHƯƠNG 175 – BẪY RẬP

Siêu sao – CHƯƠNG 176 – ĐÁNH CUỘC CÙNG LỢI THẾ

Siêu sao – CHƯƠNG 177 – LỰA CHỌN

Siêu sao – CHƯƠNG 178 – CÔ ĐẢO

Siêu sao – CHƯƠNG 179 – ĐƯỜNG TRANG (TRANG PHỤC THỜI ĐƯỜNG)

Siêu sao – CHƯƠNG 180 – MỘT LY NƯỚC ĐÁ

Siêu sao – CHƯƠNG 181 – HỘI ĐẤU GIÁ

Siêu sao – CHƯƠNG 182 – VẬT PHẨM BÁN ĐẤU GIÁ ĐẶC BIỆT

Siêu sao – CHƯƠNG 183 – THẢ RA

Siêu sao – CHƯƠNG 184 – NGÀY HÔM SAU

Siêu sao – CHƯƠNG 185 – THÀNH QUẢ THẮNG LỢI

Siêu sao – CHƯƠNG 186 – SÁT THỦ TIỂU ÁC MA

Siêu sao – CHƯƠNG 187 – LỜI NÓI THẬT LÒNG

Siêu sao – CHƯƠNG 188 – LỄ ĐIỆN ẢNH VENICE

Siêu sao – CHƯƠNG 189 – THẢM ĐỎ

Siêu sao – CHƯƠNG 190 – LỄ TRAO GIẢI

Siêu sao – CHƯƠNG 191 – PHONG SÁT

Siêu sao – CHƯƠNG 192 – CẢNH CÁO

Siêu sao – CHƯƠNG 193 – PHIM MỚI

Siêu sao – CHƯƠNG 194 – TỰ TIẾN CỬ

Siêu sao – CHƯƠNG 195 – UY HIẾP

Siêu sao – CHƯƠNG 196 – CHÓ CẮN CHÓ

Siêu sao – CHƯƠNG 197 – THĂM HỎI

Siêu sao – CHƯƠNG 198 – ĐỀ RA NGHI VẤN

Siêu sao – CHƯƠNG 199 – TĂNG CÂN

Siêu sao – CHƯƠNG 200 – HÌNH TƯỢNG MỚI

Siêu sao – CHƯƠNG 201 – ĐẠI HÙNG ĐÁNH BẤT NGỜ

Siêu sao – CHƯƠNG 202 – KẺ GIẾT MA

Siêu sao – CHƯƠNG 203 – CẢ HAI ĐỀU MUỐN

Siêu sao – CHƯƠNG 204 – ĐI LẠC TRONG RỪNG

Siêu sao – CHƯƠNG 205 – PHẦN TỬ VŨ TRANG

Siêu sao – CHƯƠNG 206 – CẬU LÀ ĐƯỜNG PHONG?

Siêu sao – CHƯƠNG 207 – CHẠY TRỐN

Siêu sao – CHƯƠNG 208 – LỰA CHỌN

Siêu sao – CHƯƠNG 209 – DỤ ĐỊCH

Siêu sao – CHƯƠNG 210 – BẮT LẤY NGƯƠI

Siêu sao – CHƯƠNG 211 – THỎA MÃN

Siêu sao – CHƯƠNG 212 – VỀ NƯỚC

Siêu sao – CHƯƠNG 213 – KẾT CỤC CỦA KẺ GIẾT MA

Siêu sao – CHƯƠNG 214 – LẦN BÁN VÉ PHIM ĐẦU TIÊN CỦA PHIM

Siêu sao – CHƯƠNG 215 – THU HOẠCH TỐT ĐẸP

Siêu sao – CHƯƠNG 216 – HUẤN LUYỆN VIÊN, CHÀO ANH

Siêu sao – CHƯƠNG 217 – LÀM CON DÂU CỦA TÔI ĐI

Siêu sao – CHƯƠNG 218 – CON DÂU

Siêu sao – CHƯƠNG 219 – TRƯƠNG HỌC TRƯỞNG

Siêu sao – CHƯƠNG 220 – CHUYỆN CẢM TÌNH

Siêu sao – CHƯƠNG 221 – BUÔNG TAY

Siêu sao – CHƯƠNG 222 – PHÒNG TRIỂN LÃM TRANH

Siêu sao – CHƯƠNG 223 – TÔI YÊU CẬU

Siêu sao – CHƯƠNG 224 – CẢNH TRONG MẮT, NGƯỜI TRONG LÒNG

Siêu sao – CHƯƠNG 225 – DU LỊCH

Siêu sao – CHƯƠNG 226 – THẬT TRÙNG HỢP

Siêu sao – CHƯƠNG 227 – THỬ

Siêu sao – CHƯƠNG 228 – NGẪU NHIÊN XÚC ĐỘNG

Siêu sao – CHƯƠNG 229 – ĐÍNH HÔN

Siêu sao – CHƯƠNG 230 – BIẾN CỐ CỦA LỄ ĐÍNH HÔN

Siêu sao – CHƯƠNG 231 – CHA CON NÓI CHUYỆN

Siêu sao – CHƯƠNG 232 – NÚT TẠM DỪNG

Siêu sao – CHƯƠNG 233 – TÍN NHIỆM

Siêu sao – CHƯƠNG 234 – CỨU NGƯỜI GIỮA ĐƯỜNG

Siêu sao – CHƯƠNG 235 – KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI

Siêu sao – CHƯƠNG 236 – NƠI ẨN NẤP

Siêu sao – CHƯƠNG 237 – NGỤY TRANG

Siêu sao – CHƯƠNG 238 – CẨN THẬN MẤY CŨNG CÓ SƠ SÓT

Siêu sao – CHƯƠNG 239 – LẦN ĐẦU ĐỤNG ĐỘ

Siêu sao – CHƯƠNG 240 – ĂN TỐI

Siêu sao – CHƯƠNG 241 – LẺN VÀO

Siêu sao – CHƯƠNG 242 – THẲNG THẮN

Siêu sao – CHƯƠNG 243 – TẬP KÍCH GIỮA ĐÊM

Siêu sao – CHƯƠNG 244 – NGHỈ PHÉP

Siêu sao – CHƯƠNG 245 – VÒNG ĐU QUAY

Siêu sao – CHƯƠNG 246 – CHÚC NGỦ NGON

Siêu sao – CHƯƠNG 247 – ĐI CHẾT ĐI, CHARLES.

Siêu sao – CHƯƠNG 248 – CHÚNG TA ĐỀU LỪA DỐI ÔNG TA

Siêu sao – CHƯƠNG 36: KHỞI QUAY VÀ NGỤY TRANG

Siêu sao – CHƯƠNG 249 – KHÔNG DỄ VẬY ĐÂU

Siêu sao – CHƯƠNG 250 – DÙNG SỨC ĐI MÀ

Siêu sao – CHƯƠNG 251 – KẾ HOẠCH TIỆC TÙNG

Siêu sao – CHƯƠNG 252 – MỘT CƯỚC ĐÁNH NGƯỜI

Siêu sao – CHƯƠNG 253 – LIÊN HOAN PHIM

Siêu sao – CHƯƠNG 254 – SỰ TÍN NHIỆM CỦA ANH

Siêu sao – CHƯƠNG 255 – TAY ÔM TAY ẤP

Siêu sao – CHƯƠNG 256 – TIỆC SINH NHẬT

Siêu sao – CHƯƠNG 257 – BÃO TỐ

Siêu sao – CHƯƠNG 258 – BA QUYẾT ĐỊNH

Siêu sao – CHƯƠNG 259 – VỀ NƯỚC

Siêu sao – CHƯƠNG 260 – MỞ CÔNG TY

Siêu sao – CHƯƠNG 261 – CHỌN KỊCH BẢN

Siêu sao – CHƯƠNG 262 – BƯỚC MỞ ĐẦU

Siêu sao – CHƯƠNG 263 – HẬU SINH KHẢ UÝ

Siêu sao – CHƯƠNG 264 – CHỌN DIỄN VIÊN

Siêu sao – CHƯƠNG 265 – CA TRẦN

Siêu sao – CHƯƠNG 266 – TRỌNG SINH

Siêu sao – CHƯƠNG 267 – CUỘC SỐNG TRONG PHIM

Siêu sao – CHƯƠNG 268 – YÊU THƯƠNG PHIỀN MUỘN

Siêu sao – CHƯƠNG 269 – ĐÓNG PHIM KHÔNG PHẢI CHUYỆN DỄ

Siêu sao – CHƯƠNG 270 – LỜI HỨA

Siêu sao – CHƯƠNG 271 – QUÀ GIÁNG SINH

Siêu sao – CHƯƠNG 272 – TUYÊN TRUYỀN ĐIỆN ẢNH

Siêu sao – CHƯƠNG 273 – TIN LÁ CẢI

Siêu sao – CHƯƠNG 274 – ĐÁNH CƯỢC

Siêu sao – CHƯƠNG 275 – AI THẮNG AI THUA

Siêu sao – CHƯƠNG 276 – BUỔI CÔNG CHIẾU

Siêu sao – CHƯƠNG 277 – LẦN ĐẦU CÔNG CHIẾU Ở BẮC MỸ

Siêu sao – CHƯƠNG 278

Siêu sao – CHƯƠNG 279

Siêu sao – CHƯƠNG 280 – DO DỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH

Siêu sao – CHƯƠNG 281

Siêu sao – CHƯƠNG 282 – BUỔI PHỎNG VẤN CỦA FIENNES

Siêu sao – CHƯƠNG 283 – TÌNH CẢM CỦA FIENNES

Siêu sao – CHƯƠNG 284 – XIN HÃY KỊCH LIỆT MỘT CHÚT

Siêu sao – CHƯƠNG 285 – MỘT NGÀY TỐT ĐẸP

Siêu sao – CHƯƠNG 286 – KẾT CỤC CỦA ĐIỆN ẢNH

Siêu sao – CHƯƠNG 287 – LỬA KHÔNG GÓI ĐƯỢC

Siêu sao – CHƯƠNG 288 – BẢY NĂM

Siêu sao – CHƯƠNG 289 – BỌN HỌ ĐANG LÀM GÌ

Siêu sao – CHƯƠNG 290 – GIÚP ĐỠ CHÚT ĐI

Siêu sao – CHƯƠNG 291 – ALBERT

Siêu sao – CHƯƠNG 292 – MỘT NGƯỜI HAI NGƯỜI

Siêu sao – CHƯƠNG 293 – BA NGƯỜI BỐN NGƯỜI

Siêu sao – CHƯƠNG 294 – BẤT QUÁ LÀ MỘT NGƯỜI MÀ THÔI

Siêu sao – CHƯƠNG 295 – KẾT THÚC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here