Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất | Chán ghét nhất thể loại fan não tàn!

0
52

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất

Não tàn phấn thần mã chán ghét nhất!

Tác giả: Vũ Điền Quân

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, võng văn, hoan thoát, niên hạ

Nguồn: Hủ giới

Couple: Si tình công x Ngụy tra thụ

Edit: Tiểu Lâm

Văn án

Bảy năm trước, Kỳ Thiên bất cẩn bẻ cong tiểu học đệ phấn phấn nộn nộn của mình.

Bảy năm sau, ở trên xe buýt, Kỳ Thiên vô tình gặp lại mỹ thiếu niên năm đó [ Thiệt đáng sợ]

Trong hiện thực là ngụy phong lưu tra thụ X thâm tình trung khuyển niên hạ công

Trên internet là tác giả đại thần tinh phong huyết vũ vô tiết tháo vô hạn cuối X fan não tàn một mực khăng khăng cuồng nhiệt

Có thể tóm tắt trong một câu: tôi ngược học đệ trăm ngàn lần, học đệ đối tôi như ban đầu (lầm).

Truyện này nói về cp của bạn Đông Hán Nhất Chi Hoa trong Học đệ đó~ :3

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 1

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 2

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 3

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 4

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 5

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 6

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 7

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 8

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 9

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 10

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 11

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 12

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 13

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 14

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 15

Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất – CHƯƠNG 16

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here