Đông Phương Bất Bại chi noãn dương

0
57

Tác giả: Nguyệt hạ điệp ảnh

Pairing: Đông Phương Bất Bại vs Dương Liên Đình (Dương Liễm)

Thể loại: Tiếu Ngạo Giang Hồ đồng nghiệp văn, linh hồn chuyển hoán xuyên việt thì không, giang hồ ân oán, thiên tác chi hòa (Sự hòa hợp vô cùng tự nhiên?)

Biên tập: Shalya, AoiGin

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: 

GIỚI THIỆU NỘI DUNG (CỦA TÁC GIẢ):

Đây là một chuyện xưa về tình yêu giữa một nam tử hiện đại xuyên thành Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại, hẳn là một vai diễn như vầng thái dương xuất hiện từ phương đông, kiêu ngạo hạnh phúc, mà không phải một vai diễn bi tình bị một tên tiểu nhân tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần .

Là mặt trời mọc sưởi ấm thanh liên (sen xanh) ? Hay là thanh liên mang đến ấm áp cho vầng thái dương mọc từ hướng đông kia?

Bài này trung tâm  là tình yêu dành cho Đông Phương, mà cơ sở là không rời không bỏ Đông Phương, kiên định một mực bảo hộ Đông Phương, ở cạnh Đông Phương, kính trọng Đông Phương lấy đó làm ba phương châm chủ yếu phát triển nội dung vở kịch, hướng về ấm áp. Bài này kiên định ba nguyên tắc: không hãm hại, không ngược, không mẹ kế.

Bởi vì yêu Đông Phương kiêu ngạo rồi lại thiên hạ vô song kia, cho nên quyết định viết văn này, nếu là lý giải Đông Phương có chỗ nào thất bất, thỉnh thông cảm.

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 1: BỮA SÁNG RẤT QUAN TRỌNG

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 2: BI AI CỦA KẺ KHÔNG PHẢI LÀ CAO THỦ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 3: CÙNG GIÁO CHỦ ĐI THĂM PHU NHÂN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 4: CHỈ VÌ Y LÀ ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 5: LÒNG TRUNG TÂM ĐÃ NGHIÊNG VỀ MỘT PHÍA

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 6: DƯƠNG LIỄM MUỐN MẠNH LÊN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 7: Ở CHUNG THẾ NÀO?

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 8: NGỒI CHUNG BÀN ĂN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 9: ĐỔI TÊN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 10: ÁM SÁT

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 11: QUAN TÂM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 12: KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 13: TÍN NHIỆM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 14: TÌNH CẢM CỦA ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 15: NẾU CÓ KIẾP SAU

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 16: GIẢI BÀY TÂM SỰ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 17: THẲNG THẮN SẼ ĐƯỢC THA THỨ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 18: MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ HAI TA

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 19: ĐÔNG PHƯƠNG, TA THÍCH NGƯƠI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 20: CỨU VIỆN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 21: MƯỜI NGÓN TAY ĐAN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 22: NÓI THẬT

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 23: HAI NGƯỜI CÙNG PHÁT UY

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 24: MƯU KẾ CÙNG PHÚC KHÍ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 25: TUYẾT MÙA ĐÔNG

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 26: DƯƠNG ĐỒNG HỌC, VỢ NGƯƠI QUẢN NGƯƠI THẬT NGHIÊM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 27: BIẾN CỐ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 28:CHIA LÌA

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 29:HỖN LOẠN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 30: ĐÔNG PHƯƠNG ĐẾN GIANG NAM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 31:GIẾT NHẬM NGÃ HÀNH

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 32:THỜI GIAN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 33:GẶP LẠI NHAU

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 34:TRỜI SINH MỘT ĐÔI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 35:ĐÔNG PHƯƠNG DƯƠNG LIỄM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 36:BỘC BẠCH

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 37:NỮ NI CÙNG DẤM CHUA

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 38:CÙNG TẮM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 39:GIẤU DIẾM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 40:VỀ GIÁO

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 41:SÁT Ý

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 42:PHÂN QUYỀN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 43:CHUYỆN HẢO TÂM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 44:HỈ YẾN KIẾN HỒNG

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 45:CHÂN TƯỚNG

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 46:TỈNH LẠI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 47:TỈNH NGỘ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 48:KẾ HOẠCH

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 49:DĨ TIỂU KIẾN ĐẠI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 50: ĐỒN ĐÃI

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 51: TRƯỜNG THỌ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 52:ÂM MƯU

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 53:KẾ TRÚNG KẾ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 54:ĐIỀM BÁO TỪ GIANG HỒ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 55:XUẤT GIÁO

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 56:KHÁCH ĐIẾM GẶP TRỢ DIỄN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 57:ĐỒNG HÀNH

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 58:NGHI KỴ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 59:XUNG ĐỘT

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 60:DẤU HÔN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 61:ĐIỀU DƯƠNG LIỄM GIẤU DIẾM

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 62:CƠN ĐAU DO ĐỘC PHÁT

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 63:ĐẾN LƯU PHỦ

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 64:VŨ NHỤC

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 65:HẠ MÀN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 66:KẾT THÚC [THƯỢNG]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 67:KẾT THÚC [HẠ]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 68:PHIÊN NGOẠI CHI ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI [NHẤT]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 69: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI PHIÊN NGOẠI CHI ĐỘNG TÌNH [NHỊ ]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 70: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI PHIÊN NGOẠI CHI NGƯỜI CÓ TRỞ VỀ?[TAM]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 71: PHIÊN NGOẠI – CHƠI THUYỀN

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – CHƯƠNG 72: PHIÊN NGOẠI – CÁI GỌI LÀ CHÂN TƯỚNG

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here