Trúc mã rồi sẽ thành đôi

0
62

Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Tác giả: Quý Thù Ương

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, võng phối (ít), HE,

ban đầu công hơi tra nhưng vẫn là ôn nhu trung khuyển công, tạc mao thụ

Số chương: 29 chương chính văn và 13 phiên ngoại

______________________________

Bộ này hoàn từ năm 2012, Yu cũng đọc trong khoảng thời gian đó,

từ cách đây 4 năm rồi, và bà tác giả cũng rút lui khỏi giới đam mỹ được bằng ấy năm rồi.

Vốn dĩ trước giờ tôn thờ tình yêu độc nhất, không chịu được việc một trong hai người ngoại tình,

thế mà vớ phải bộ này, lần nào đọc cũng thấy đau thấu xương, khó chịu mấy ngày liền,

cứ nghĩ thể nào cũng sẽ có người làm thôi, nhưng gần đây google lại chẳng thấy nhà nào làm,

sau nhiều ngày suy nghĩ, Yu quyết định dịch bộ này,

lý do là vì tui không thể nào chịu đựng một mình được,

có chết cũng phải kéo theo ai đó chết chung.

_____________________________

Đây là câu chuyện về trúc mã và trúc mã

Đây là câu chuyện về trúc trúc và trúc mã nhưng tiểu công chớm ngoại tình tư tưởng

Đây là câu chuyện về trúc mã và trúc mã tiểu công nỗ lực theo đuổi lại tiểu thụ sau khi ngoại tình tư tưởng

 

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 1

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 2

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 3

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 4

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 5

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 6

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 7

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 8

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 9

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 10

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 11

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 12

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 13

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 14

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 15

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 16

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 17

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 18

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 19

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 20

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 21

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 22

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 23

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 24

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 25

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 26

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 27

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 28

Trúc mã rồi sẽ thành đôi – TRÚC MÃ RỒI SẼ THÀNH ĐÔI – CHƯƠNG 29

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here