Mê ảnh huyên hiêu | Thước phim huyên náo

0
89

MÊ ẢNH HUYÊN HIÊU

(Thước phim huyên náo)

 

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: LawlietC

Nguồn: kinzie3012.wordpress.com

Thể loại: Cường cường, niên hạ, tinh anh, trinh thám, suy luận phá án.

Văn án

Tám năm trước, Ian từ trong tay tổ chức sát thủ “Hunter” cứu được tiểu thiên sứ Haley, sau đó quan hệ hai người trở nên không tồi. Nhưng khi Ian nghe được nguyên nhân cái chết của cha dượng Haley, hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình vừa cứu ra một tên ác ma.

Tám năm sau, Ian xuất ngũ, trở thành một thanh tra FBI bình thường. Mà đối tượng hợp tác của hắn cũng chính là Haley khi xưa nay đã trưởng thành, người thanh niên vừa mê hoặc lại thần bí.

Dùng gương mặt thiên sứ của mình, người đàn ông tâm tư khó đoán kia dùng đủ loại phương thức trêu đùa giỡn tình cảm của Ian, từng bước từng bước khiến hắn không cách nào thoát ra được.

Mà phương thức suy luận phá án của Haley đặc biệt càng khiến Ian khó được dịp thả lỏng cảnh giác.

“Cậu như thế nào biết được thủ pháp giết người của hung thủ? Cái này không giống bình thường, rất biến thái!”

“À, tôi chỉ đặt mình vào vị trí của hung thủ, nghĩ xem gã sẽ làm như thế nào.”

“…”

“Đùa thôi. Anh thật sự tin sao? Tôi là đặt mình vào vị trí nạn nhân nha.”

Đây vốn là cố sự phá án của một thanh tra thúc thúc đứng đắn nghiêm cẩn cùng với tiểu trung khuyển phúc hắc biến thái nhà hắn. Niên hạ công. Haley khoảng hai mươi ba hai mươi tư, Ian ba mươi mốt.

 

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 1

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 2

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 3

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 4

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 5

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 6

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 7

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 8

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 9

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 10

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 11

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 12

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 13

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 14

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 15

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 16

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 17

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 18

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 19

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 20

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ NHẤT: TƯỜNG VI BÍ ẨN – 21 (KẾT THÚC VỤ ÁN

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 1

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 2

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 3

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 4

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 5

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 6

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 7

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 8

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 9

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 10

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 11

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 12

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 13

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ HAI: NGHỆ THUẬT GIA – 14 (KẾT THÚC VỤ ÁN

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 1

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 2

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 3

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 4

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 5

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 6

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 7

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 8

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 9

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 10

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 11

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 12

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ BA: THẾ GIỚI ANH VÀ EM – 13 (KẾT THÚC VỤ ÁN

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 1

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 2

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 3

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 4

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 5

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 6

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 7

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 8

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 9

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 10

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 11

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 12

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 13

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 14

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] VỤ ÁN THỨ TƯ: THỊNH YẾN – 15 (HOÀN CHÍNH VĂN

Mê ảnh huyên hiêu – [MAHH] PHIÊN NGOẠI: LETTER TO YOU (TOÀN VĂN HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here